Planinsko društvo Tolmin

Umirjanje prometa na območju planin Podkuk, Razor in Polog

Triglavski narodni park je skupaj z lokalnimi pašnimi skupnostmi, planinskim društvom, lovskima družinama, občino Tolmin, Zavodom za gozdove Slovenije in drugimi deležniki na območju naštetih planin vzpostavil nov prometni režim: vožnja oziroma parkiranje sta odslej dovoljena le upravičencem. Dostopne ceste do planin v narodnem parku zagotovo zahtevajo temeljit premislek glede ureditve prometnega režima, kar bi preprečevalo vsakoletne konflikte predvsem v poletnih mesecih, ko je obisk planin in gora najštevilčnejši. Vožnja in parkiranje na planinah ovirata kmetijsko rabo zemljišč in nista dober zgled obiskovanja in doživljanja narave.  Triglavski narodni park in deležniki na območju treh planin na Tolminskem: Podkuk, Razor in Polog so se dogovorili o zaprtju dostopnih cest z zapornicama; na dostopni cesti do planine Razor je zapornica pred planino Podkuk, v Pologu pa približno 400 metrov za odcepom proti planini Prode. Vožnja za zapornico je odslej dovoljena le upravičencem (lastnikom zemljišč in drugim upravljavcem prostora). Ti so prejeli posebne identifikacijske tablice in ključe za zapornice ter se obvezali k doslednemu izvajanju prometnega režima (zapiranju zapornice), k dosledni uporabi identifikacijskih tablic in preprečevanju zlorabe ključev. Skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku in Uredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju so naravovarstveni nadzorniki TNP dolžni ravnati v skladu s pooblastili in vozniku vozila brez identifikacijske tablice, ki se nahaja za zapornico, izreči globo.  

Triglavski narodni park se bo še naprej trudil, da pride do skupnih dogovorov o vzpostavitvi prometnih režimov tudi na ostalih dostopih cestah na planine. Umirjanje prometa omogoča nemoteno opravljanje kmetijske dejavnosti – planinskega pašništva, zaradi katerega so planine tudi nastale, in nenazadnje kovostnejše doživljanje narave.

VIR: Triglavski narodni park

Natisni E-naslov