Planinsko društvo Tolmin

150 letnica Alojza Knafelca

kAlojz Knafelc, planinec in kartograf, se je rodil 23. junija 1859 v Šmihelu pri Novem mestu. Po končani gimnaziji je najprej služboval kot učitelj. Leta 1884 ob gradnji železnice Hrpelje – Kozina je dobil delovno mesto risarja pri državnih železnicah. Kasneje je bil premeščen v Beljak, kjer je bil leta 1900 med pobudniki za ustanovitev  Ziljsko-koroške podružnice SPD, kjer je postal tajnik prvega odbora.

k Leta 1906 je bil premeščen v Trst, kjer je služboval do leta 1915. Nato je deloval na Češkem in Zagrebu, kjer je bil leta 1922 upokojen. Umrl je 26. aprila 1937 v Ljubljani

 

Takoj po ustanovitvi Slovenskega planinskega društva leta 1893 se je včlanil vanj. Na občnem zboru, 4.marca 1922 je bil izvoljen v Osrednji odbor SPD, kjer je postal načelnik markacijskega odseka. Kot zelo aktiven funkcionar SPD je deloval na različnih področjih planinske dejavnosti. Leta 1923 je ob šestdesetem obisku na novo prepleskal Aljažev stolp. Od leta 1928 pa vse do svoje smrti je bil gospodar koče pri Triglavskih jezerih na kar nas še danes spominja plošča na skali ob jezeru.

 

 

 

 

Risarska spretnost je Knafelcu služila tudi pri risanju grebenskih kart. Samo za Julijske Alpe je priredil šest izdaj. Izdal je še karte Kamniških Alp, tržiške okolice in zemljevid Blejskega jezera z okolico. Leta 1925 je narisal tudi železniško karto Jugoslavije. V Planinski vestnik je pisal razne članke in objavljal svoje spomine.

 

SPD je koncem leta 1921 organiziral tečaj za markiranje, ki ga je vodil Alojz Knafelc. Ob tem je bila predstavljena bodoča enotna oznaka na planinskih poteh - rdeč kolobar z belo piko in smerna tabla, kakršno je predlagal Knafelc. Knafelc je pripravil tudi enotna navodila za markiranje poti, ki jih je objavil v julijski številki Planinskega vestnika leta 1922 in leta 1924 še v samostojni publikaciji.

 

Spomladi leta 1922 se je začela akcija za označitev vseh naših gorskih poti z novo markacijo in smernimi tablami. Knafelc je kažipotne table naročil pri mizarju, slikarski posel pa je opravil sam. Vodil je tudi točen seznam tablic z zaporednimi številkami, ki se končuje leta 1936 s številko 466.

 

Planinska zveza Slovenije od leta 1960 podeljuje prizadevnim markacistom Knafelčevo diplomo od leta 2004 pa še Knafelčevo priznanje. Knafelčeva markacija je od leta 2007 zaščitena na podlagi Zakona o planinskih poteh.

 

Tone Tomše

Natisni E-naslov