Planinsko društvo Tolmin

Migovec_07

MIGOVEC 2007- 4.7 – 12.8. 2007
Z malo zakasnitve: čudovito vreme, precej delavno , zanimivo dogajanje, nobenih nesreč ter prijetno druženje tolminskega jamarskega kluba JSPDT in angleškega kluba iz Londona ICCC na 4 tedenski jamarski ekspediciji na Tolminskem Migovcu.
Že od leta 1974 se »tminski« jamarji odpravljamo raziskovat visokogorski kras Tolminskega Migoveca.  Jamski raj, ki nas nenehno preseneča in kadar je le možno, se odpravimo na to goro odkrivat  skrivni svet podzemlja.

Angleški klub se je raziskovanju na tej gori pridružil leta 1994. Letos so tudi izdali knjigo z naslovom "The Hollow mountain" (Votla gora), kjer so opisani začetki raziskovanja obeh jamarskih klubov vse do danes. Knjiga je polna bogatih zgodb, osebnih prigod, načrtov, zemljevidov in seveda fotografij.

Po dolgih letih zopet številčna ekipa tolminskih jamarjev: Andrej Fratnik, Zdenko Rejec, Metod Kos, Jana Čarga, Andreja Fratnik, Iztok Možir, Samo Rutar, Erik Bončina, Aljoša Bončina in Špela Leban. Iz JD Ajdovšina se nam je pridružil Robert Rehar in Emil Frankič iz JD Sežana. Nosači opreme: Stane Jarc, Tina Rejec, Neža Rejec, Valerija Bradač.

Najbolj pomembno odkritje letošnjega raziskovanja je gotovo skorajšnja povezava med Vrtnarijo (Gardeners' World ) in M2 v Sistemu Mig do pičlih 28 m razlike. Zelo možno je tudi, da je povezava že uspela, vendar v jami M2 ( raziskovali so jo starejši člani JSPDT v sedemdesetih letih) takrat še ni bilo označenih merilnih točk. Glavna naloga za leto 2008 je torej ponovno opremiti M2 in preveriti ali je povezava v Vrtnarijo uspela.

Če povezava uspe, se to jamo (jamski sistem) registrira kot drugi najdaljši v Sloveniji:
- Vrtnarija (11493m) + Sistem Migovec (5229m)  = 16722m

Sistem Mig
Z ozkega prehoda, imenovanega NBC, pod "Exhibition road", smo prišli do 105m globokega brezna – Plopzilla. Območje je polno visečih heliktitov, ki se nato spusti v mogočne brezno z kupom balvanov na dnu. Po breznu Silos je to drugo največje brezno v tej jami.

M1 in M6
Ponovno in  bolje raziskovani ter ponovno izmerjeni. Obe se nadaljujeta.

Planika
166m dolga in 46m globoka na novo odkrita jama v pečini na zahodnem delu platoja. Ima dva vhoda: zgornji je na višini 1801m in se prične z 40m vhodnih breznom, ki se na dnu konča z kupom snega in veliko dvorano.  Sneg srečamo tudi globlje v jami in se na koncu topi. Kar veliko vode kaplja naprej, kjer je tudi nadaljevanje jame. Ta voda se zelo verjetno nekje zbira oziroma morda napaja kaki jamski potok. Možno je, da napaja potok v Primadoni ( »Smer0«) 200m nižje.

Monatip
Še ena na novo odkrita jama, 196m dolga in 28m globoka. Nahaja se pod Planiko oziroma približno 100m severneje od Primadone. Jama je po strukturi neverjetno podobna prehodu NCB (Sistem Mig).  Je tik nad kaminom v zadnjem delu Primadone, nad »Smeri0«, torej obstaja velika možnost za to povezavo. Je tudi v istem nivoju, kot galerija v M-18,torej je možna tudi povezava s sistemom Mig.

Jelenja jama
Le 20m od šotorov majhno brezno vodi v prostorno dvorano, ki se na žalost ne nadaljuje, vendar je bilo v njej presenečenje – kar dobro ohranjene kosti jelena.

U-bend  ? U-bend+ Primadona (Sistem Primadona)
U-bend je končno povezan z Primadono. Primadona se torej poviša za 57m in je torej globoka 644 m. U-bend je tudi izmerjen.

Primadona (Sistem Primadona)
Akcija iskanje povezave Primadona (Smer0) v sistem Migovec ni uspela, smo pa na tej višini dobili nadaljevanje jame – 40m globoko brezno. Pregledati je tudi potrebno še neraziskano okno pred koncem te galerije.  Sledili smo tudi potoku navzgor, za nas se je pot končala v ozkem labirintu. Dobili smo tudi kosti mladiča rjavega medveda .

Jama Razor
Na novo izmerjena (282m dolga in 43m globoka) z novimi možnimi nadaljevanji.

Sokolja jama oz. Hawk Cave
Na novo opremljen dostop do jame (od zgoraj z pečine  preko dveh preklopov). Iz dvorane večina poti ne vodi nikamor. Narejena je bila prečnica na vrhu vhodnega brezna kjer naj bi na koncu bila polica z možnim nadaljevanjem. Potreben ponoven obisk.

Vzhodni del platoja
Raziskano je bilo celotno območje in na novo smo določili točke »izgubljenih« jam, ki se pričnejo z končnico S: S1 do S12. (Škrbina). Pri tem je bilo odkritih tudi 7 novih jam, ki smo jih poimenovali z končnico E ( east – vzhod). Dodatna naloga za leto 2008 je torej ponovni obisk nekaterih jam, saj iz njih močno piha ali pa se nadaljujejo.

Zaključek
Letošnja ekspedicija je torej temeljila bolj na iskanju povezav (torej nekje na globini 150 do 250m) med Primadono, Sistemom Mig in Vrtnarijo, iskanju novih jam in s tem možnost pridobiti alternativne vhode prej omenjenim jamam. Končno je tudi v celoti narejen zemljevid površja platoja, torej so ponovno določene lege vseh jam ter, izmerjeni zunanji poligon za določitev lege teh jam.

Za JSPDT Jana Čarga

Natisni E-naslov