Planinsko društvo Tolmin

60 let Postaje GRS Tolmin

 grsV petek, 07.11.2008 ob devetnajstih je bila v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu slavnostna prireditev ob šestdesetletnici tolminske postaje Gorske reševalne službe. Ob tem so javnosti predstavili zbornik, na ogled pa je tudi razstava fotografij.

Predhodnica Postaje Gorske reševalne službe Tolmin je bila ustanovljena enajstega januarja leta 1948 na izrednem občnem zboru Tolminskega planinskega društva, ki je potekal pri Petrinu. V začetku je bilo članstvo maloštevilno. Ustanovitelji so bili trije: Janez Vidmar, Marjan Viduč in Mirko Fili.

V zapisniku občnega zbora PD Tolmin naslednje leto pa je dotedanja reševalna skupina prvič omenjena z nazivom Postaja gorske reševalne službe.

Iz skromne reševalne skupine se je razvila sodobno opremljena Postaja Gorske reševalne službe z lastnimi prostori,  ki deluje na obsežnem območju Severne Primorske oziroma občin Ajdovščina in Vipava, Cerkno in Idrija, Kanal, Kobarid, Nova Gorica in Tolmin.

Osnovno idejo pomoči potrebnim v gorah je GRS že zdavnaj presegla – saj so gorski reševalci danes nepogrešljivi tudi pri nesrečah v dolini, predvsem pri nesrečah z jadralnimi padali in pri vodnih športih.

Tolminski gorski reševalci imajo ves čas v tolminskem planinskem društvu poseben status, saj delujejo po svojem programu in s svojimi sredstvi. Kljub statusnim spremembam v slovenski GRS in ustanovitvi zveze, pa so tolminski gorski reševalci ostali del Planinskega društva Tolmin.

Veliko pove statistika reševanj – v prvih 40.  letih delovanja je bilo opravljenih sto akcij, v naslednjih desetih letih se je število akcij povečalo za dvakrat, v naslednjih petih letih jih je bilo že tristo. V zadnjih dveh letih je število akcij naraslo na petsto.

Posebno vrednost ima ob takih obletnicah zbornik, ki so ga sedaj izdali tolminski gorski reševalci, uredil ga pa je Edo Kozorog.

Zbornik prinaša vpogled v nastanek GRS, prinaša pa tudi nekatere analitične in statistične podatke o članstvu in načelnikih, analizo nesreč, pregled pomembnejših dogodkov tolminske GRS, idr.

Ne nazadnje pa ima zbornik posebno vrednost zaradi člankov, ki so jih podpisali nekateri gorski reševalci – ti članki zelo osebno in z literarno vrednostjo opisujejo posamezne akcije v dežju, snegu in ledu, ponoči, spomine, ki bolijo, spominjajo na trenutke, ko so ponesrečenci ugasnili, na tiste trenutke, ki jih poznajo le reševalci in ki jih strnemo pod »odzivni čas nič – nič«  ali »ko ima hudič mlade«. 

 

 

grs grs

 

 

 

 

 

                                            grs

 grs

grs

 

 

 

 

 

 

Tekst:  Miloš Batistuta

Fotografije:  Miljko Lesjak,  GRS Tolmin

Natisni E-naslov