Planinsko društvo Tolmin

 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg
 • image14.jpg
 • image15.jpg
 • image16.jpg
 • image18.jpg

Pomlad je tu in plodna planinska zemlja čaka na setev

Simon ČopiUpravni odbor PD Tolmin je po občnem zboru že temeljito zaoral. Če se hočemo ob koncu leta veseliti obranih plodov, ne gre drugače. Seja v kratkem časovnem intervalu je bila napovedana že na pretekli seji. Tik pred občnim zborom je bil na njej obravnavan zaključni račun poslovanja društva. V časovni stiski priprav na zbor pa še ni bil dovolj pripravljen finančno ovrednoten plan dela za leto 2018. To je bila tokrat tudi glavna naloga odbornikov PD Tolmin na 7. seji, v četrtek, 5.4.2018.

Potem, ko so potrdili zapisnik pretekle seje s sklepi, na katerega ni bilo pripomb, so predstavniki oz. vodje sekcij, odsekov in dejavnosti razčlenili načrtovano delo v letošnjem letu in ocenili koliko bo posamezni členi društva zajemali iz skupne malhe. Tako so predlogi in želje dobili bolj otipljivo in zavezujočo obliko v skupnem planu društva. Ob lastnih sredstvih bo potrebno kandidirati tudi na različne razpise, saj pri tako obsežnem programu, kot ga izvaja PD Tolmin, ne gre drugače.

Letošnje leto slavi koča na planini Razor svoj 70-letni jubilej. V ta namen je bil imenovan poseben odbor, ki naj bi podal upravnemu odboru PD predlog obeležitev in bi kordiniral ustrezne aktivnosti.

Darij KendaOdborniki so se seznanili tudi o tem, da je ime Spodnje Bohinjske gore, ob katerem smo imeli na primorski strani pogoste pripombe in pobude za preimenovanje, dokončno stvar preteklosti. Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pri Geodetski upravi RS je sprejela sklep, da se v bodoče te »mejne gore« imenujejo Bohinjsko – Tolminske gore (oz. pripadajoče ime B. – T. greben), kar je pošten in kompromisen predlog, ki bi moral zadovoljiti prebivalce in uporabnike na obeh straneh nekdanje rapalske meje. Planinski vestnik je v marčevski številki na 52. strani objavil o tem poseben članek. Na nas je, da z ustrezno rabo sledimo sklepu, za katerega smo se zavzemali vrsto let in je sedaj tudi uradno sprejet.  

Boris ValentinčičOdbor za priznanja je v letošnjem letu predlagal Planinski zvezi podelitev več priznanj najbolj aktivnim članom društva, ki so jih nekateri prejeli že na občnem zboru. Gre za društvene delavce, večinoma z daljšim stažem, ki pa niso še izpolnjevali formalnih pogojev ob preteklem okroglem društvenem jubileju.  O tem smo že poročali, skupaj z obrazložitvami. Tisti, ki se zbora niso mogli udeležiti, so prejeli priznanja na tej seji UO. Bronasti častni znak PZS je prejel markacist Boris Valentinčič, Zlati častni znak PZS pa Simon Čopi in Darij Kenda. 

Sprejeta je bila pobuda, da se na eni naslednjih sej odboru ponovno predlaga ustanovitev odseka za promocijo, kulturo in obveščanje, saj vse te aktivnosti izven obstoječih odsekov ali sekcij po svojevrstnem avtomatizmu potekajo pri društvu že vrsto let. Čas je, da se tovrstno delo ovrednoti in zaokroži znotraj ustrezne organizacijske enote društva.

V tem obdobju so že skoraj vsa prijateljska in sosednja planinska društva opravila svoje občne zbore, ki se jih redno udeležujemo. Na seji UO smo poslušali poročila naših delegatov z obiskov teh zborov, ki so vselej poučna in nam dajejo motiv in ideje tudi za naše delo.

 

Besdilo in foto: Žarko Rovšček

Natisni E-naslov