Planinsko društvo Tolmin

 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg
 • image14.jpg
 • image15.jpg
 • image16.jpg
 • image18.jpg

Občni zbor PD: Kultura, obračun dela in priznanja

b_250_150_16777215_00_images_stories_pd_2018_Obcni_zbor_2018_4.jpgTako bi lahko jedrnato označili potek občnega zbora PD Tolmin preteklo soboto, 17. marca 2018, v veliki predavalnici Šolskega centra Tolmin. Ta vsakoletni obračuna dela je namreč že običajno izpolnjen z bogatim kulturnim programom. Letos so ga oblikovali Murenčki iz tolminskega vrtca,  učenci tolminske osnovne šole z dramatiziranim odlomkom iz Toma Sawyerja ter harmonikaša Jan in Rok.

 Delovni del zbora so zaznamovala številna poročila društvenih členov, ki sta jih mlada bralca izmenjaje posredovala v povzetku ob projekciji fotografij iz dela društva. Vodje odsekov ali sekcij, so se namreč odrekli poročanju pred avditorijem v korist hitrejšega poteka zbora, ki je potekal po sprejetem dnevnem redu.  

Uvodu predsednice Milene Brešan so sledila skrajšana poročila. Občnega zbora so se poleg članov PD Tolmin udeležili: župan Občine Tolmin Uroš Brežan, odhajajoči predsednik MDO PD Posočja Gregor Rupnik in njegov naslednik Dušan Plesničar, predstavniki PD Ajdovščina, Brda, Cerkno, Kanal, Kobarid, Križna gora, Podbrdo, planinske skupine Pošte in Telekoma Nova Gorica, Združenja za vrednote NOB Tolmin in Društva Baška dediščina. Vsi so s pozdravi v razpravi izrekli tolminskim planincem čestitke za opravljeno delo.  

Celovita poročila so objavljena na spletni strani http://www.pdtolmin.si/odrustvu/porocila/. Oglejmo si le nekaj važnejših poudarkov.

PD Tolmin je v letu 2017 štelo od 730 članov 259 mladih planincev (porast za 40).

VODNIŠKI ODSEK je izpeljal 49 tur in pohodov z 2268 udeleženci. Pridobili dve novi vodnici, bil je organizator srečanja vodnikov MDO Posočja na planini Razor in je nadaljeval utečeno sodelovanje z matičnim mladinskim odsekom in drugimi planinskimi društvi. Skupina pohodnikov, ki jo vodi Rudi Rauch s štirimi pomočniki, je letos  obeležila 20-obletnico delovanja z 240 pohodi in s 17.942 udeleženci.

Delo MLADINSKEGA ODSEKA je potekalo v vrtcih, osnovnih šolah in v OŠ s prilagojenim programom Tolmin. Skupno so izvedli kar 42 izletov, ki se jih je udeležilo 570 otrok in pripravili že 31. srečanje cicibanov planincev. V akciji mladi planinec je 153 učencev osnovnih šol izvedlo 37 izletov. Odsek je pripravil že tradicionalni planinski tabor v juniju, tokrat v Domu pri Krnskih jezerih.  V letu 2017 je pod okrilje MO prišla tudi sekcija za orientacijske teke, ki je na tekmovanjih vse bolj uspešna.

GOSPODARSKI ODSEK je zagotavljal nemoteno obratovanje koče na planini Razor, sodeloval pri nujnih vzdrževalnih delih v koči in društvenih prostorih v Tolminu. Po desetih letih premora so organizirali silvestrovanje v koči. Odsek je organiziral čiščenje dovozne poti, pripravljalna in vzdrževalna dela za nemoteno poslovanje koče. Izvedena je bila montaža nove lesene obloge na stropu skupnih ležiščih v 1. nadstropju in zamenjava talne obloge, obnova stopnic do bivaka, zaščitni premaz lesenega opaža na drvarnici in nadstrešku koče, zamenjava balkonskih vrat in okna v 2. nadstropju, itd. V letu 2017 je koča prejela obnovljen certifikat »Okolju prijazna planinska koča« tudi za naslednje 4-letno obdobje.

11 članov MARKACIJSKEGA ODSEKA in eden pripravnik so na vzdrževanju planinskih poti opravili 950 delovnih ur (25 akcij). PD Idrija so pomagali markirati poti na področju Vojskega in se udeležili Dneva markacistov v Logu pod Mangartom. Uspešna je bila akcija skupaj z ameriškim veleposlanikom v Sloveniji. Jeseni so uredili skladišče na sedežu PD (350 ur).

JAMARSKA SEKCIJA je v začetku leta že tretjič prejela nagrado Viljema Puticka za največji jamarski dosežek v slovenskem jamarstvu, ki si jo deli z angleškim klubom ICCC. Z uspešno opravljenim izpitom so pridobili še enega jamarja. Na različnih prireditvah in predavanjih so uspešno promovirali jamarstvo.  Osvežili so znanje iz kartografije in temeljito obnovili svojo kočo na planini Kal. Z angleškimi kolegi so nadaljevali raziskave in podaljšali Sistem Migovec na 39.3 km raziskanih rovov. V okviru akcije Inšpektorata RS za okolje in prostor je bil v jami Smoganica izveden pregled, na katerem so našli pasti za odlov jamskih živali (ujeti jamski hrošči). Deset članov Jamarsko reševalnega centra Tolmin je opravilo 1400 prostovoljnih ur urjenja in krepitve telesne pripravljenosti.

V SOŠKEM AO je 8 tečajnikov uspešno zaključilo alpinistično šolo. V letu 2017 so plezali tako v naših kot v tujih gorstvih (Dolomiti, Paklenica) in preplezali več zaledenelih slapov. Na razpis KA PZS so prijavili in popisali plezališči Slap ob Idrijci in Nadiža. Eden član je lani opravil izpit za opremljevalca.

 GRS TOLMIN, ki letos praznuje 70-letnico delovanja, je v letu 2017 s 85 + 8 pridruženimi člani posredovala 98-krat (86 reševalnih, 12 iskalnih akcij). Reševali ali iskali so 104 osebe, od tega 71 tujcev (skupno 2796 ur reševalnega dela). Največ nesreč je bilo v avgustu (25) in juliju (21). Opravili so veliko preventivnega dela (predstavitve za skupine mladih na taborih), organizirali so tudi dežurstvo na 90 različnih pohodih, tekmovanjih  in prireditvah v gorah (1840 ur).

FOTOGRAFSKA SKUPINA pod vodstvom mentorja Rafaela Podobnika je izvedla 6 delavnic Photo shop-a, pripravila 7. pregledno razstavo (40 del, 11 avtorjev) in s 6. pregledno razstavo gostovala v Šoštanju in v Bovcu. Člani so prejeli 30 raznih medalj in priznanj za svoja dela (5 zlatih, 4 srebrna in 1 bronasto priznanje ter 20 pisnih priznanj). Trije so se predstavili na samostojnih razstavah.

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE ima trenutno aktivnega samo enega člana, ki se je udeležil dveh čistilnih akcij in predaval na planinskem taboru Mladinskega odseka.

V sklopu PROMOCIJSKE INFORMATIVNE IN PREDAVATELJSKE DEJAVNOSTI, ki se izvajajo izven obstoječih odsekov, je izšla 23. številka društvenega glasila Krpelj, objavljeni so bili prispevki v Planinskem vestniku, Primorskih novicah, Goriški, različnih spletnih straneh (Gore in ljudje, PZS, PD Tolmin, GRZS) itd. Društvo vsako leto izda tudi informativno zgibanko s programom izletov. Redno je bilo urejanje informativnih panojev za obe društveni tabli v Tolminu. Na spletni strani društva je bilo objavljenih 141 prispevkov (v letu 2017 je bilo 422.000 vpogledov). V Knjižnici Cirila Kosmača je bilo organiziranih pet zelo dobro obiskanih zimskih planinskih večerov.

Na lanskem zboru je bilo ob zaključku 120-jubileja PDTolmin podeljenih več priznanj. Kljub temu se vsem zvestim delavcem društva še nismo oddolžili. Letos je bilo še nekaj prejemnikov priznanj.

BRONASTI ČASTNI ZNAK PZS so prejeli: Martin Gerlič (vodja fotografske skupine, ki letos beleži svojo 10-letnico, 6 let član UO PD, uspešen skrbnik arhiva skupine) in markacisti - Srečko Perdih in Boris Valentinčič (oba aktivna 8 let), Damjan Sedej in Iztok Kozorog (oba aktivna 6 let) ter Marko Uršič (aktiven 5 let).

SREBRNI Č. ZNAK PZS so prejeli: Ljubo Čibej (5 let član UO, 5 let član NO PD, aktivni član  foto skupine, skrbnik in urejevalec spletne strani PD) in markacisti: pok. Albin Kragelj (aktiven markacist 12 let, član gospodarskega odbora, udeleženec številnih delovnih akcij), Valentin Lapanja (član UO PD 12 let, aktiven in uspešen markacist, 3 leta načelnik odseka) ter Venceslav Lapanja (35 let markacist, 6 let član UO PD).

ZLATI Č. ZNAK so prejeli: Simon Čopi (Aktivni član Postaje GRS Tolmin 20 let, nad 385 intervencij, inštruktor GRS nad 10 let, plezal v Yosemitih (ZDA) in se udeležil alpinistične odprave na Gašerbrum, ekstremni smučar, turni kolesar, skrbi za označitev in opis dela Slovenske turno-kolesarske poti, postavil in posodablja spletno stran PD); Darij Kenda (od leta 1993 član UO PD, od leta 1990 planinski vodnik, z mednarodno licenco od leta 1998 dalje, 8 let načelnik Vodniškega odseka, organizator večdnevnih daljših planinskih izletov v tuja gorstva, pobudnik povezovanja z vodniki drugih PD, 3 leta uspešen gospodar na planini Razor, organizator raznih delovnih akcij); Zvonko Lesjak (14 let član UO PD, več kot 33 let sodeluje v gospodarskem odseku, udeleženec številnih delovnih akcij v vseh fazah obnavljanja koče, aktiven pri pomoči za nemoteno delovanje koče na planini Razor, zadnja leta zelo aktiven markacist); Valentin Rink (dolgoletni aktivni član PD, 35 let član UO PD, sodeloval je v gospodarskem odseku pri večini obnovitvenih del v koči in na sedežu društva in pri raznih delovnih akcijah, pomaga pri delu v koči, zadnjih 11 let  skrbi za vzdrževanje gorniškega učnega centra).

Stojan Kenda je prjel Častni znak za drugič prehojeno Slovensko planinsko pot.

PRIZNANJE PD TOLMIN: Rafael Podobnik (za 10-letno strokovno vodenje fotografske skupine PD Tolmin, ki danes šteje preko 40 članov, od tega približno 15 zelo aktivnih razstavljalcev in uspešnih udeležencev natečajev doma in v tujini, poleg drugih eden kandidat za mojstra fotografije, dva z nazivom Fotograf 1. razreda FZS).

PRIZNANJE– NAZIV FZS:  Darja Lavrenčič – Fotograf  2. razreda (s sodelovanjem na razstavah in natečajih osvojila 100 točk).

Več fotografij si lahko ogledate tukaj.

 Žarko Rovšček

Foto: Miran Klinkon

Natisni E-naslov