Planinsko društvo Tolmin

Občni zbor Jamarske sekcije

Skrajšano poročilo o delovanju Jamarske sekcij, ki je bilo predstavljeno nas internem občnem zboru 27.02.2009
POROČILO ZA LETO 2008
V  letu 2008 smo nadaljevali z raziskavami na Tolminskem Migovcu. Odšli smo na odpravo v Italijo (Altipiano di Asiago). Meseca julija in avgusta smo na jamarskem taboru na Migovcu  spet dosegli dobre rezultate, kajti v sistem smo povezali še dve jami, ter dobili nadaljevanja, katera obetajo povezavo obstoječih jam v 20 km dolg sistem.
Dobro sodelujemo z osnovnimi šolami na našem območju, s Posoškim razvojnim centrom, slovensko vojsko, tolminskim muzejem in raznimi društvi v Tolminu in okolici, skratka , če si sposodimo  izraz,  smo prisotni v vseh porah družbenega življenja .
Tako smo imeli preko 50 dejanskih aktivnosti raziskovanja, vodenja, izobraževanja, brez upoštevanja administrativnega dela, to je pisanja zapisnikov, risanje jam, sodelovanja z izobraževalno službo pri JZS , urejanje  klubskega katastra,  za kar so zaslužni aktivni posamezniki. 
Z  inštitutom za raziskovanje krasa sodelujemo pri raziskavah v Pološki jami, Dantejevi jami in pri vzorčenju voda  v okolici Tolminskega Migovca. Tako imamo v Pološki jami Tenziometer, ki beleži premikanje zemeljskih plasti in s tem posredno deluje kot potresna opazovalnica, katero  mesečno odčitavamo. 
Odmevno prireditev smo imeli na Naravoslovno tehnični fakulteti za Montanistiko, kjer smo predstavili kronologijo raziskovanja Migovca. Celotno delo na Migovcu je  preraslo v  projekt geoloških in hidroloških raziskav saj imamo poleg površinskega kartiranja izrisano geologijo 1000 m globoke  naravne vrtine, ki predstavlja pomemben delček v spoznavanju zgradbe tolminsko bohinjskih gora, katere imajo neposreden vpliv na naše življenje v Tolminu. Tega se ne zavedamo dovolj. Kot smo videli na predavanju prejšnji teden imajo manjko zavedanja občinske strukture, ker ni bilo nobenega predstavnika. 
Udeležili smo se vseh sej ZOTK-a, prav tako skupne akcije, kakor tudi dneva odprtih vrat društva Baška dediščina na vetrovalniku v baški grapi.
V sklopu Jamarskega reševalnega centra Tolmin, smo del sistema 7 reševalnih centrov razporejenih  po celi Sloveniji. Glede na veliko število jam na Kaninu, je naš center kot najbljižji temu območju pomemben člen v verigi reševnja iz jam. Udeležujemo se usposabljanj kot tudi reševanj, ter sledimo novostim v tehniki enojne vrvi. Letošnja tragična posebnost je bil izvlek ponesrečenega padalca iz 220 m globokega brezna na Kaninu.
V sklopu mednarodnih sodelovanj sodelujemo z Imperial college caving club iz Londona na območju Migovca.
Na območju Kanina pa s Poljskimi jamarji iz Krakowa. Skupaj z njimi raziskujemo Jamo BC 10 ki bo še en vhod v sistem Male boke, kar se bo pokazalo najbrž letos avgusta.

Članstvo je v porastu saj imamo tudi letos dva pripravnika.

Na koncu se še zahvalim matičnemu društvu za vso pomoč pri delovanju naše sekcije.

predsednik JS PD Tolmin
Andrej Fratnik

Natisni E-naslov