Planinsko društvo Tolmin

Gradnja dodatnega zbiralnika za vodo

Že dalj časa, zlasti pa zadnjih dvajset let, ko se je obisk koče na planini Razor zelo povečal, v sušnih obdobjih zmanjkuje vode. V bližnji okolici koče ni nobenega izvira, tako je edini vir oskrbe z vodo kapnica. 
Društvo se je s pomočjo sredstev Fundacije za šport junija lotilo izgradnje dodatnega zbiralnika za vodo zmogljivosti 70 m3. Gradnja bo zaključena do konca julija. 

Sedanji zbiralnik za kapnico ima zmogljivost 30 m3 in je bil zgrajen leta 1934 za potrebe takratne manjše vojaške posadke. Isti zbiralnik, ki je zelo dobro ohranjen, uporabljamo se danes, ko kočo obišče preko 10.000 gostov v sezoni in so higiensko sanitarni pogoji neprimerno zahtevnejši.
Iz navedenih razlogov smo se odločili, da pristopimo k gradnji dodatnega zbiralnika zmogljivosti 70 m3, ki bo povezan z obstoječim. V lanskem letu je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljena so bila vsa soglasja (koča leži v območju Triglavskega narodnega parka) in gradbeno dovoljenje, letos pa smo se lotili izgradnje. Z dodatnim zbiralnikom bo zagotovljena tudi zadostna količina lahko dostopne požarne vode, tako da se bo stopnja protipožarne zaščite koče povečala.

Natisni E-naslov