Planinsko društvo Tolmin

Poročilo o delu postaje GRS Tolmin v letu 2010

Postaja GRS Tolmin je kot prva izmed odsekov in sekcij Planinskega društva Tolmin pripravila poročilo o delu v letu 2010. Iz poročila je razvidno, da se je število akcij v letu 2010 žal spet povečalo.

Članstvo: reševalci z licenco (35), častni člani (2), zaslužni člani (6), pripravniki (15), inštruktorji GRS – aktivni (7), zdravniki letalci reševalci (2), letalci reševalci (5), vodniki reševalnega psa (2).Gorski reševalci postaje Tolmin smo  člani matičnih planinskih društev (Tolmin, Kobarid, Podbrdo, Cerkno, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, …). 
Reševalno delo: V letu 2010 je ReCo  Nova Gorica   PGRS Tolmin aktiviral na 79 intervencij, kar je največ doslej: 12 iskalnih akcij, 67 reševalnih akcij. V omenjenih akcijah smo skupno reševali ali iskali 92 oseb: nepoškodovani (48), lažje poškodovani, lažje oboleli (6), hudo poškodovani, hudo oboleli (30), mrtvi (7), 1 oseba je še pogrešana. V 20 akcijah smo imeli pomoč posadk helikopterja (25,3%!) Na akcijah je sodelovalo 58 članov, ki so opravili 2891 ur reševalnega dela. 15x smo imeli po dve, 2x tri in 1x štiri  intervencij v istem dnevu! 8 intervencij je potekalo ponoči! Največ akcij je bilo na področju Tolmina (32), nato Kobarida (21), na ajdovskem smo imeli 13 intervencij, na območju skupine Podbrdo 8 in na  idrijsko-cerkljanskem področju 5.  Na reševanjih smo samo z terencema  GRS prevozili 4227 km! Terenca postajata problem in velik strošek – v GRS  poteka opremljanje z vozili po vrstnem redu – ne glede na  število intervencij in velikost terena.Na srečo nam z vozili pomagajo na izpostavi URSZR v Novi Gorici. 
Največ nesreč je bilo v  juliju (20), sicer pa ni bilo meseca brez intervencije! 

mesec št.intervencij
Januar 3
Februar 5
Marec 6
April 7
Maj 5
Junij 13
Julij 20
Avgust 8
September 3
Oktober 1
November 3
December 4

  Daleč na prvem mestu so padalske nesreče (36) – 45 % intervencij! 

padalci 36
drugo(poplave, plazovi, prometne nesreče, pogrešane osebe, reševanje živali, …) 13
hoja po poti 9
gorsko kolesarjenje 5
delo (sečnja, spravilo lesa, …) 5
brezpotje 3
turno smučanje 3
nesreče na vodi: kajak, raft 2
druge rekreativne dejavnosti (lov, …) 2
plezanje 1

 Med 92 reševanimi osebami je bilo kar 54 tujcev (59,3 %!!!)  iz   16 držav  (9x Avstralija, 8x Madžarska, 5x Češka, Poljska, Nemčija in Velika Britanija, 4x Italija, 2x Španija, Avstrija, Rusija in Nizozemska ter po 1x Belgija, Litva, Nova Zelandija, Rusija, Moldavija in Kazahstan).
 Usposabljanje: Postajne in druge vaje smo izvedli po planu: 64 različnih vaj in usposabljanj v obsegu 2914 ur (udeležilo se jih je 64 članov postaje GRS Tolmin) 
Preventivno delo: K preventivnemu delovanju spadajo predavanja za planince, učence, alpiniste, …, predstavitve dela postaje, … Teh aktivnosti  je bilo 63  (797ur). V preteklem letu smo organizirali dežurstvo na 62 različnih pohodih, tekmovanjih  in prireditvah v gorah  - 1516 ur). Dežurstvo v poletni sezoni je bilo organizirano  širše kot prejšnja leto -  od konca aprila do začetka septembra – vsak teden je bila dežurna skupina osmih  reševalcev. 
Organizacijsko delo: razširjeno vodstvo postaje je imelo štiri redne seje; udeležili smo se skoraj vseh sestankov UO GRZ (načelnik) in  komisije za medicino (dr. Bogo Humar); ostalo organizacijsko delo (finance, arhiv, poročila, inventure…). Skupaj 1489  ur organizacijskega dela. 
Tekmovanja GRS: Člani PGRS Tolmin smo sodelovali na 4 GRS tekmovanjih. Martin Štendler je bil član državne reprezentance v gorskem maratonu na svetovnem prvenstvu v ZDA. Poleg tega  smo opravili naslednje aktivnosti: šest članov postaje ( reševalci, zdravniki) je na Brniku opravilo 15 dni dežurstev in opravilo 7 intervencij; v okviru programa FIHO – lokalni  smo izpeljali štiri programe taborov in drugih aktivnosti (za osnovno šolo  , za srednješolce , za udeležence programa »promocija prostovoljstva« in za mlade družine.)  

  Načelnik postaje:
  Žarko Trušnovec

    

Natisni E-naslov