Planinsko društvo Tolmin

Nova varuha gorske narave

f1
Po dolgih letih smo tudi v Planinske društvu Tolmin uspeli pridobiti dva nova varuha gorske narave Denisa in Tino Medved, ki jima je bila 26. septembra 2009, v Pirnatovi koči na Javorniku svečano podeljena diploma varuha gorske narave. Čestitamo in želimo uspešno delo!


Svečana podelitev diplom varuhom gorske narave

V soboto, 26. septembra 2009, je bila v Pirnatovi koči na Javorniku svečana podelitev diplom osemnajstim novim varuhom gorske narave sedme generacije usposabljanja po tem programu, med katerimi sva bila tudi člana PD Tolmin Denis in Tina Medved

Izobraževanje je potekalo v treh delih, v treh različnih gorskih ekosistemih. Začeli smo v planinskem domu  Na Gospodični, pod vznožjem  Trdinovega vrha, nadaljevali v Domu na Krvavcu, zaključili pa tako, kot se spodobi, v Alpah, najdragocenejšem ekosistemu Evrope. Na območju Triglavskega Narodnega Parka v Erjavčevi koči na Vršiču smo sredi meseca junija doživeli pravi snežni metež.

f7 PREJEM DIPLOM 1

Pestre vsebine izobraževanja so nam predavali strokovnjaki z različnih področji. V prvem delu nam je načelnica Komisije za varstvo narave PZS, gospa Rozi Skobe  predstavila delo, naloge in cilje varuhov gorske narave. Gospod Dušan Klenovšek iz Zavoda RS za varstvo narave je spregovoril o živalstvu in rastlinstvu v gorah in pomenu zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst. Predstavil nam je pravilnik o uvrstitvi ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter nekaj primerov živali in rastlin rdečega seznama. Odpravili smo terenske vaje in na praktičnih primerih spoznavali rastlinstvo in živalstvo gora. Sledilo je predavanje gospoda Janeza Božiča o pomenu varovanja in ohranjanja gozdov. Po kratkem uvodu v njegovo predavanje smo se odpravili v pragozd in tam spoznavali najpomembnejše proizvode gozda. Za konec prvega dela nam je  gospod Andrej Hudoklin predstavil  zavarovana območja Slovenije in predstavil pomen naravnih parkov.

f2 TIMOTEJ JE RAZTEGNIL SVOJ MEH

V drugem delu nam je gospa Jana Vidic, uslužbenka Ministrstva za okolje in prostor predstavila zakonske predpise s katerimi varujemo gorski svet in ogrožena območja. Sledilo je nadvse poučno predavanja geologa Andreja Šmuca o geologiji gorskega sveta. Odpravili smo se v naravo in se tam na praktičnih primerih preizkušali v znanju o kamninah.

V zadnjem delu nam je direktor Triglavskega narodnega parka, gospod Martin Šolar predstavil široko delo in naloge parka ter opozoril na posledice množičnega obiska gora in gorskega sveta, gospodična Maja Bidovec pa nas je opozorila na pomen krajinske arhitekture. Predavanja je zaključil gospod Rudi Skobe s predstavitvijo dela Planinske zveze Slovenije. Ob zaključku zadnjega dela smo bodoči varuhi gorske narave opravljali pisni preizkus znanja.      

Po uspešno zaključenem pisnem izpitu sta naju čakali še seminarski nalogi z vsebinami primernimi najinemu izobraževanju. Bili sta odlično sprejeti in ocenjeni s strani Komisije za varstvo gorske narave.

Planinska zveza Slovenije je vsako leto za uspešno opravljeno delo udeležencem izobraževanja pripravila slavnostni zaključek in podelitev diplom. Zaradi vsesplošne gospodarske krize, ki jo občuti tudi Planinska zveza Slovenije, je vse kazalo na to, da letošnji udeleženci izobraževanja ne bomo imeli zaključne podelitve. Vendar je za vse nas sledilo presenečanje. Štirje udeleženci letošnjega izobraževanja so stvar prevzeli v svoje roke in nam priredili prelep zaključek. Zagotovo se ga bo večina udeležencev spominjala za vedno.    

Uvod je potekal na območju Gore, kjer so nam planinci PD Križna gora in predsednik Društva za varstvo kulturne in naravne dediščine Gora pri spomeniku Materi Gora predstavili zgodovino teh krajev ter geografske značilnosti.

 f2 POSEGOV SPOMENIK »MATERI GORJANKI« NA GORI

Slednje je skupaj z gorjanskim cvetjem predstavila  Elvica Velikonja, tudi članica tega društva. Seveda ni manjkal tudi ogled znamenitega Otliškega okna s pogledom na Vipavsko dolino.

V uvodnem delu svečanosti v Pirnatovi koči, ki jo upravlja PD Javornik - Črni vrh, se  nam je v bogatem kulturnem programu predstavil moški pevski zbor in dva harmonikarja. Sedem letni fantič je napravil veselo vzdušje, tako, kot se za planinsko kočo spodobi.

Pozdravila sta nas tudi predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je posebej izpostavil pomembnost Komisije za varstvo gorske narave,  ter predsednik MDO PD Posočja Gregor Rupnik. Načelnica KVGN Rozalija Skobe je podala kratek oris letošnjega izobraževanja in v nadaljevanju predstavila nove varuhe gorske narave. Prejeli smo  diplome o strokovnem nazivu, izkaznice in tokrat prvič tudi značke varuha gorske narave. Vsi novi varuhi smo, kot je že tradicija, prejeli tudi majice s posebno oznako VGN.

f3 PREJEM DIPLOM 2

V koči so še pozno v noč zvenele planinske in domoljubne pesmi pevskega zbora, harmonika in ljudska glasbila, zato si tudi za bogato pogostitev, ki so jo zagotovili planinci PD Križna gora, oz. novi varuhi gorske narave s tega območja, vsi skupaj resnično zaslužijo vso pohvalo. Priredili so nam nepozaben dan in pravi planinski praznik.

f4 SKUPNA FOTOGRAFIJA ZA KONEC

S to, že sedmo podelitvijo diplom, sta PZS in KVGN povečala število varuhov gorske narave na skupno 144.

DENIS & TINA MEDVED

Natisni E-naslov