Občni zbor društva, 23.3.2013

Written on .

 Za bolj svečan in kulturno obarvan uvod so poskrbeli učenci osnovne šole iz Tolmina, ki jim jeb_250_150_16777215_00_images_DSC_0699.JPG sledil  uvodni nagovor predsednice Milene Brešan. Zbora so se poleg številnih članov in gostov iz okoliških planinskih društev (Nova Gorica, Podbrdo, Kobarid, Benečija, Javornik-Črni vrh, Bovec, skupina PD Pošte in Telekoma Nova Gorica) udeležili tudi predsednik MDO PD Posočja Gregor Rupnik, župan Občine Tolmin Uroš Brežan, predsednica Folklorne skupine Razor, ravnateljica Gimnazije Tolmin Branka Debeljak in predsednik Združenja za vrednote NOB Rok Uršič. Z vsemi planinsko društvo zgledno sodeluje.

PD Tolmin je zvesto več kot 110 letni tradiciji in gotovo spada med tista društva v Posočju in v Sloveniji, ki imajo najbolj razvejano in bogato dejavnost. Poleg običajnih odsekov, ki jih imajo tudi drugje v Sloveniji,  deluje pod okriljem PD Tolmin Postaja GRS. Društvo »gosti« od njene ustanovitve (1971) dalje tudi Jamarsko sekcijo, ki je po svoji stanovski pripadnosti obenem tudi članica Jamarske zveze Slovenije.  Prebiti se skozi poročila vseh odsekov, ne da bi načenjali potrpežljivost udeležencev občnega zbora, postaja zadnja leta že kar  svojevrsten podvig. Zato vodstvo društva posveča pripravi zbora vso skrb in s pisnim vabilom pošlje svojim članom zelo kratke izvlečke poročil, računalniško pismeni pa se lahko z gradivom seznanijo preko spletne strani društva. Tudi na letošnjem občnem zboru sta branje skrajšanih poročil (celotna se arhivirajo) namesto vodij odsekov prevzeli jezikovno izbrušeni bralki,  vzporedna projekcija fotografij pa je poročanje dodatno utemeljila. Vse navedeno olajša in pospeši potek občnega zbora.

Posebej je bil predstavljen odsek za turno kolesarstvo, ki je bil ustanovljen pred kratkim. Razprava na poročila je postregla z odličnimi ocenami dosedanjega dela, s čestitkami, ki so jih izrekli predvsem gostje in usmeritvami odboru za prihodnje obdobje; med drugim tudi predlog, da bi bilo težišče dela  markacistov ob 60-letnici Slovenske planinske poti na njenem urejanju, da bi posvetili preminulemu podpredsedniku PZS in markacistu Tonetu Tomšetu poseben spominski (delovni) dan, da bi morali tudi na uradni ravni več narediti za spremembo naziva Spodnje Bohinjske gore v bolj nevtralen Tolminsko-Bohinjske (Bohinjsko-Tolminske) gore ali kar po domače - Peči itd. Predsednik MDO PD Posočja Gregor Rupnik pa je v svojem nagovoru poudaril, da je PD Tolmin preko svojih predstavnikov zelo dobro zastopano tudi v organih PZS in sicer v Odboru za članstvo (predsednica odbora je Milena Brešan), v Komisiji za planinske poti (načelnik Igor Mlakar), v Odboru za založništvo in informiranje (Žarko Rovšček) in v Komisiji za gospodarstvo (Tina Medved).

V skladu z Zakonom o društvih je PD Tolmin nazadnje sprejelo dopolnitve in spremembe svojih Pravil v letu 2008. V letu 2012 so bile sprejete spremembe Statuta PZS in je potrebno z njim uskladiti tudi društvena pravila. Osvežena pravila je na zadnji seji podrobno obravnaval Upravni odbor PD in jih predlagal občnemu zboru v potrditev, ki je bila sprejeta brez pripomb.

Štiriletno mandatno obdobje je minilo, zato so bile tokrat na vrsti tudi volitve pomlajenega upravnega odbora in ostalih organov društva. Ob šestih novih in večini dolgoletnih odbornikov ostaja tudi v naslednjem mandatu predsednica Milena Brešan. Cvetka Jug predaja podpredsedniško funkcijo mlajšemu Petru Rutarju.

Občni zbor je sprejel tudi informacijo o članarini za leto 2013. Ta ostaja enaka kot v lanskem letu, obenem z željo, da bi se povečalo število družinskih članarin.

Zbor tolminskih planincev se je zaključil s prijetnim zaključnim druženjem, ki utrjuje pripadnost društvu, pa tudi nujne in neformalne medčloveške vezi, ki so potrebne za skupne podvige. Načrtov ne manjka, uresničljivi pa so le z zglednim sodelovanjem.

                                                                                               Žarko Rovšček

 

Natisni