Dobitniki priznanj

Written on .

Uspešnost vsake organizacije je seveda odvisna od ljudi in nič drugače ni pri planincih. Kar nekaj prostovoljcev je potrebnih, da društvo lahko opravlja številne dejavnosti, o katerih smo slišali na občnem zboru 27.3.2010 in ki so namenjene v prvi vrsti planincem, dobro sprejete pa so tudi pri širšem krogu ljudi. Na predlog Odbora za priznanja pri PD Tolmin je Planinska zveza Slovenije podelila posameznikom za uspešno delo na raznih področjih planinske dejavnosti pismene pohvale, bronasti častni znak za daljše, najmanj petletno delo, tisti ki je po petih letih še vedno aktiven, prejme srebrni častni znak, po preteku osmih let od podelitve srebrnega znaka pa zlati častni znak. Nekateri člani so tudi že zelo dolgo aktivni v posameznih sekcijah, ker pa jih do sedaj nihče ni predlagal, po pravilih začnejo z bronastimi znakom. Dobitniki priznanj so:

PISMENA POHVALA PZS: Rado Golja, Milko in Dragica Rutar, Anton Bolko, Klaudi Kofol
BRONASTI ČASTNI ZNAK PZS: Zdenko Rejec, Stanislav Jarc, Melita Drol, Zalka Uršič, Slavica Brešan, Vladimir Hožič, Anka Grešovnik, Albin Kragelj, Mara Vidic 
SREBRNI ČASTNI ZNAK PZS: Zvonko Lesjak, Valentin Rink, Jože Šimon, Igor Mlakar, Slavica Boljat, Darij Kenda, Simon Čopi 
ZLATI ČASTNI ZNAK PZS: Majda Pagon in Žarko Trušnovec 
DRUŠTVENI PRIZNANJI:

KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN za pomoč pri ustvarjanju zelo dobro obiskanih planinskih večerov in

ŽUPAN OBČINE TOLMIN UROŠ BREŽAN za podporo in pomoč društvu pri uresničevanju programov


Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo in želimo uspešno delo tudi v prihodnje.

Natisni