Planinsko društvo Tolmin

Vabilo na občni zbor

Sklicujem redni letni občni zbor Planinskega društva Tolmin, ki bo v soboto, 9. aprila 2022, ob 18. uri v veliki predavalnici Šolskega centra Tolmin, Dijaška ulica 12 b. 

Po končanem uradnem delu bomo nadaljevali s planinskim druženjem.
Veselimo se udeležbe vseh naših članov in gostov. P r i j a z n o  v a b l j e n i.

Predsednica
Milena Brešan 

 

D n e v n i   r e d : 

 1. Izvolitev delovnega predsedstva. 
 1. Poročila o delu v letu 2021 in program dela za leto 2022: 
 • predsednice,
 • gospodarskega odseka,
 • mladinskega odseka,
 • vodniškega odseka,
 • Soškega alpinističnega odseka,
 • markacijskega odseka,
 • odseka za varstvo gorske narave,
 • odseka za obveščanje, promocijo in kulturo,
 • jamarske sekcije,
 • Gorske reševalne zveze Slovenije, Postaje Tolmin
 • fotografske skupine;

 • finančno poročilo,
 • poročilo častnega razsodišča,
 • poročilo nadzornega odbora.
 1. Razprava in sklepanje o poročilih in programu dela. 
 1. Nadomestne volitve. 
 1. Podelitev priznanj. 

 2. Razno

 

 

Natisni E-naslov