Planinsko društvo Tolmin

Redni letni občni zbor društva

Planinsko društvo Tolmin vabi na redni letni zbor društva, ki bo v soboto, 5. marca 2016, ob 19. uri v v veliki predavalnici osnovne šole in gimnazije v Tolminu, Dijaška ulica 12 b. Občni zbor bomo začeli s krajšim kulturnim programom.
Veseli bomo, če se nam boste pridružili in si po končanem uradnem delu vzeli čas  ter se  skupaj z nami poveselili na družabnem planinskem večeru.

D n e v n i   r e d :

  1. Izvolitev delovnega predsedstva.
  2. Poročila o delu v letu 2015 in program dela za leto 2016: gospodarskega odseka, vodniškega odseka, mladinskega odseka, markacijskega odseka, odseka za varstvo gorske narave, Soškega alpinističnega odseka, jamarske sekcije, postaje Tolmin Gorske reševalne zveze Slovenije, fotografske skupine, odseka za turno kolesarstvo, finančno poročilo, poročilo častnega razsodišča in nadzornega odbora.
  3. Razprava in sklepanje o poročilih in programu dela.
  4. Informacija o članarini za leto 2016.
  5. Nadomestne volitve.
  6. Podelitev priznanj in nazivov FZS.
  7. Predstavitev aktivnosti ob 120-letnici organiziranega planinstva v Posočju.
  8. Razno.

Natisni E-naslov