Planinsko društvo Tolmin

Znanstvena raziskava pretakanja visokogorske kraške vode na območju med Bohinjem in Tolminom

Tok visokogorske kraške vode na območju med Bohinjem in Tolminom je relativno slabo poznan. To območje je pomemben vodni vir, ki ga lahko zaščitimo le na osnovi dobrega poznavanja pretakanja. Najboljši način, s katerim lahko določamo smeri in povezanost podzemnih tokov v kraških vodonosnikih, so sledilni poskusi z umetnimi sledili.

Del omenjenega vodonosnika je tudi najdaljši jamski sistem v Sloveniji, Sistem Migovec. V ta namen smo izkoristiti skupni interes stroke, znanosti in jamarjev (IZRK ZRC SAZU, JS PDT in JKŽ).

Kot umetno sledilo je bilo uporabljeno fluorescentno barvilo uranin, ki je neškodljivo za okolje in je uvrščeno med ekotoksikološko varne snovi. To sledilo je primerno za sledenje vodnih virov, za detekcijo pa so zadostne že zelo majhne koncentracije.

JS PDT je pred samim injiciranjem ponovno opremila jamo Vrtnarija. Injiciranje (JS PDT in IZRK) je bilo izvedeno 5. 9. 2019 v jami Vrtnarija, Sistem Migovec; na globini -890 m oziroma  960 nmv. 

Vzorčenje poteka na izvirih in vodotokih v občinah Tolmin in Bohinj:

Občina Tolmin:

Zajetje Zadlaščica (IZRK in Komunala Tolmin)

Izvir Tolminke (IZRK in JS PDT)

Izvir na planini Prode (JS PDT)

Vir vode pri sirarni na planini Polog (JS PDT)

Občina Bohinj:

Mala Savica (IZRK)

Velika Savica (JKŽ)

Ukanška Suha (JKŽ)

Velika Suha (JKŽ)

Izvir Bistrice (zajetje Dobrava) (JKŽ)

Vzorčenje poteka z avtomatskimi zajemalniki (trikrat ali dvakrat dnevno), ter ročnim pobiranjem. V zajetju Zadlaščica je za spremljanje pojava sledila v 30-minutnih intervalih postavljen še terenski fluorimeter. Ročno vsakodnevno pobiranje vzorcev poteka od 7.9 2019 naprej.

Pogostnost vzorčenja bo določal IZRK ZRC SAZU v odvisnosti od hidroloških razmer v obdobju vzorčenja in rezultatov sprotnih analiz pojava sledila v vzorcih, ki potekajo v kemijskem analitskem laboratorij IZRK ZRC SAZU.

O končnih rezultatih raziskave bomo poročali ob zaključku.

Pomen kratic:

IZRK ZRC SAZU – Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenske akademije znanosti in umetnosti

JS PDT – Jamarska sekcija PD Tolmin

JKŽ – Jamarski klub Železničar                                                                                         

 

 

Natisni E-naslov