Planinsko društvo Tolmin

Inšpekcijski pregled jame Smoganica

b_250_150_16777215_00_images_stories_jamarji_2017_Smoganica_2017_1.jpgV dogovoru z Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), Policijo in Jamarsko sekcijo PD je bil 13.9.2017 v sklopu akcije nadzora podzemnih jam izveden inšpekcijski pregled jame Smoganica.

 Jama Smoganica ima status odprte jame z nadzorovanim vstopom, brez koncesije. Spada tudi pod Naturo 2000. Jama se nahaja v naselju Drobočnik in je dolga 600 m ter 15 m globoka. Iz jame priteka manjši potok, ki je bil v času obiska viden. Sama jama ter okolica ni vidno onesnažena. Že kmalu po vstopu v jamo, po približno 30 m smo opazili prvo past. Kasnje pa smo ob celotnem pregledu jame odkrili še dve. V pasteh je bilo opaziti neznano tekočino ter manjše jamske živali. Po odkritju teh pasti smo obvestili policijo PP Tolmin. Policist je v jami po protokolu odvzel vse najdene pasti, ki bodo predane nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju. V času našega obiska ni bilo znano, da bi imele pasti dovoljenje za odvzem, ravno tako tudi niso bile označene.  Gre torej za nezakonit odlov živali iz jam oziroma suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi.

 Tako postavljene pasti, ki lahko v jamah ostanejo tudi leto ali več, predstavljajo veliko grožnjo varstvu in biotski pestrosti edinstvenega podzemeljskega živalstva.

Gre za plastične ali steklene lončke, v katere krivolovci nastavijo prenasičeno solno raztopino, ki ujete živali takoj primerno konzervira, zato so lahko pasti v jami nastavljene dlje časa. 

 Za trgovino z ogroženimi vrstami v splošnem velja, da najbolj ogrožene vrste dosegajo visoke cene, ter da nekateri namerno ubijajo osebke ogroženih vrst, da bi dvignili njihovo ceno.

 Pozivam vse, ki opazite te pasti (brez oznak o raziskovalcu ali inštituciji) v katerikoli jami, da o tem TAKOJ obvestite Jamarsko sekcijo PD (031-824-017) ali Zavod RS za varstvo narave, Inšpektorat za okolje in prostor ter seveda Policijo.

 Več fotografij si lahko ogledate tukaj.

 Jana Čarga

Natisni E-naslov