Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 22 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 14MB)

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 22 – 2016

Jubilejna številka 22 – 2016 OB 120 – LETNICI ORGANIZIRANEGA PLANINSTVA V POSOČJU
Tolmin, december 2016

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 900 izvodov
ISSN 2463-820X
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,Milena Brešan, Cvetka Jug
Jezikovni pregled :Cvetka Jug, Senka Krapež
Oblikovanje: Žarko Rovšček 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K A Z A L O

 2 Društvo smo ljudje, samo ljudje                                  -žr-
 3 Žarko Rovšček:  ZA NAMI JE ŠE ENO DESETLETNO OBDOBJE (Kronika PD Tolmin 2006 – 2015)   UVOD, SPLOŠNO
 7 I.        Dejavnosti znotraj odsekov, sekcije in skupine
    GOSPODARSKI ODSEK
13 VODNIŠKI ODSEK
17 MLADINSKI ODSEK
23 SOŠKI ALPINISTIČNI ODSEK (SAO) Alpinizem in športno plezanje
31 JAMARSKA SEKCIJA PD TOLMIN
39 MARKACIJSKI ODSEK
43 ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
45 TURNOKOLESARSKI ODSEK
46 FOTOGRAFSKA SKUPINA
49 POSTAJA GRS TOLMIN
56 II.     O drugih dejavnostih
    GLASILO PD – KRPELJ 60 SPLETNE STRANI DRUŠTVA
62 OGLASNA OMARICA  PREDAVANJA (ZIMSKI PLANINSKI VEČERI)
66 III.    O formalni podobi društva
    OBČNI ZBORI, DELO UPRAVNEGA ODBORA 69 ČLANI  UO
    IV.   Priznanja
71 V.    Zaključek

Natisni E-naslov