Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 17 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1MB)

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin,
telefon:  05 3883211
http://www.pdtolmin.si

Naklada 600 izvodov

Uredniški odbor:    Žarko Rovšček  –  glavni urednik     
                          Milena Brešan                    
                          Cvetka Jug – jezikovni pregled

 Tisk:  ARTPRO d.o.o.

 Migovec – novi izziv Jamarske sekcije PD Tolmin. (Arhiv JSPDT)

 K   R   P   E   L   J       

Glasilo Planinskega društva Tolmin  17 – 2011  Tolmin, december  2011                                   

Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin

 

K   A   Z   A   L   O

Kaj nam ostane potem?                                                        -žr-        3                                                                                                                                                                                              
Zdenko Rejec: 40 LET DELOVANJA JSPDT                                                              4

Žarko Rovšček: RAZSTAVA OB 40-LETNICI JAMARSKE SEKCIJE                   6

Jana Čarga: KRATKA ZGODOVINA JAMARSKIH RAZISKOVANJ TOLMINSKEGA MIGOVCA            8

Teja Gerbec, Miha Mlinar: JAMA V SKAKALCIH                                          12  

Karin Rutar: PREČENJE MALE BOKE ( 5./6. februar 2011)                                       15

Marko Koren: AŠENBRENER  TRIKRAT                                                                 17

Katja Tabernik: POČITNIŠKO DELO                                                                     19

Tina Medved: INFORMATIVNA TABLA NA PLANINI RAZOR                                     22

Peter Rutar: SPOZNAVANJE GORA NA IBERSKEM POLOTOKU …                             23

Milena Brešan: TREKING NA SARDINIJO (2011)                                                    24

Sandra Kozorog Košuta: MOŽIC JE PADEL ali  BUNKERJI SO ZAKON                         30

Majda Pagon: IZLET ZLATIH NAGRAJENCEV V MOJSTRANO IN VRATA                    30

Zalka Uršič: NOČNI POHOD MLADIH PLANINCEV                                                   31

Zalka Uršič: PLANINSKI TABOR MLADIH PLANINCEV IZ TOLMINA 2011                    32

»MED GOZDNIMI ŠKRATI NA SORIŠKI PLANINI«

ZGLED POŽRTVOVALNOSTI ALI MARKACISTI V POLNEM ZAMAHU             -žr-        33

STOLETNICA ROJSTVA  FRANCA CEKLINA                                              -žr-        35

Franc Ceklin: NAČELNIKU GRS BOHINJ ROBERTU KLANČARJU                                 36

Narcis Michelizza: FRANC CEKLIN KOT SODELAVEC                                                40

Izgubili smo predanega in požrtvovalnega tovariša                                           

(Janko Koren 1931 – 2011)                                                                   -žr-       41

Poslovil se je človek, katerega osnovno vodilo je bila človečnost                  

(Jože Andlovic 1923 – 2011)                                                                  -žr-       42        

NAŠI JUBILANTI (Vlado Šorli, Jože Šimon, Tatajana Božič                                       44                                                                                                              

FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov