Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 13 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

 

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1,1MB)


K   R   P   E   L   J         

Glasilo Planinskega društva Tolmin

13 – 2007                                       

TOLMIN, november 2007

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin

Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon:  05 3883211

Naklada 600 izvodov

Tisk: ARTPRO d.o.o.

 

Uredniški odbor:   Žarko Rovšček - glavni urednik
                         Milena Brešan
                         Cvetka Jug

Jezikovni pregled :  Cvetka Jug

Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin

 
K A Z A L O

  3        POČASTILI SMO 110 – LETNICO SOŠKE PODRUŽNICE SPD     -žr-

  7      Marjeta Keršič Svetel:GOVOR NA SVEČANOSTI OB 110 - LETNICI PD Tolmin

11         Viktor Kavčič: PLANIKA, SIMBOLNA ROŽA PLANINSTVA

13         Marjuča Volf: JAZ IN DREVO

14         Anton Bolko:  POHODI  PLANINCEV  UPOKOJENCEV  V  LETU  2006

19         Peter Mrak: RAZMIŠLJANJA PLEZALCA

29         Viktor Kavčič: JOSIP ABRAM – TRENTAR

33         Žarko Rovšček: IGOR MLAKAR – VODJA MARKACISTOV

37         Anka Podgornik: KADIN – POT V NEBO

39         Žarko Rovšček: VOTLA GORA  1974 – 2006

43         Milena Brešan:  PLANINSKI TABOR ZA MLADE PLANINCE V PLANINSKEM DOMU

                                      PRI KRNSKIH JEZERIH  (26. DO 30. JUNIJ 2007)

45         Miljko Lesjak: OTVORITEV PRISTAJALIŠČA ZA HELIKOPTERJE V TOLMINU

46      FOTOKRONIKA

 

Natisni E-naslov