Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 16 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1,2MB)

 

K   R   P   E   L   J      

Glasilo Planinskega društva  Tolmin
 
16 – 2011                     
 
Tolmin, januar  2011
 
Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin,  telefon:  05 3883211
 
Naklada 600 izvodov
 
Tisk:  ARTPRO d.o.o.
 
Izdano v jubilejnem letu 40 – letnice Jamarske sekcije PD Tolmin
 
Uredniški odbor:        Žarko Rovšček  –  glavni urednik
                       Milena Brešan
                       Cvetka Jug
Jezikovni pregled :    Cvetka Jug
 

Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin


K  A  Z  A  L  O
  
DEDIČI KRPLJA    -žr-                                                                                                          3  
                                                                                                                                                    
Jana Čarga: VODNA SLED                                                                                                  4
 
Narcis Michelizza: NEDOKONČANI INTERVJU Z ZORKOM FONOM                               8
 
Zorko Fon: LA MOTTA                                                                                                       12
 
Viktor Kavčič: ZAHTEVNE, A LEPE PLANINSKE POTI NA KRN                                    13
 
Neža Miklavič, Katarina Uršič: TRIGLAVSKI NARODNI PARK                                       17
 
Neža Miklavič, Katarina Uršič: LUBADARJI V VRATIH IN ČOMPE V TRENTI               18
 
Marko Koren: IZLET V NEZNANO ŠT. X                                                                           19
 
Rudi Rauch: 
SODELOVANJE PD TOLMIN IN DRUŠTVA UPOKOJENCEV OBČINE TOLMIN              22
 
Dragica Obid: SREČANJE CICIBANOV PLANINCEV NA MOSTU NA SOČI                   25
 
Mojca Florjančič: NA PLANINI RAZOR JE BILO LUŠTNO                                        27
 
Majda Pagon: SREČANJE MLADIH PLANINCEV POSOČJA NA ŠENTVIŠKI PLANOTI   29
        
ZA POSTAJO GRS TOLMIN NI ODMORA       -žr-                                                30
 
Žarko Rovšček:  TISTEGA DNE  (O tem in onem)                                              33
 
Miranda Ortar, Staš Manfreda:
DESET DESETLETNIKOV NA VRHU TRIGLAVA                                                 36
 
Valentin Lapanja: NJIM GRE NAŠA MISEL IN ZAHVALA                                      37  
                                                    
O ČLANSTVU PD TOLMIN                                                                            38
Povzetek seminarske naloge Andreje Gerbec       -žr-
 
SANACIJA PLANINSKE POTI ČEZ PREVAL GLOBOKO                                        43
Iz poročila z akcije markacistov                     -žr-

Natisni E-naslov