Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 11 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1,2MB)

K   R   P   E   L   J           Glasilo Planinskega društva Tolmin 
 
Številka 11 – 2006                                         T O L M I N ,   m a j   2 0 0 6 
 
Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon:  05 3883211
N a k l a d a   6 0 0   i z v o d o v 
T i s k :   A R T P R O   d . o . o . 
Uredniški odbor :   Žarko Rovšček -   g l a v n i   u r e d n i k 
                        Milena Brešan
                        C v e t k a   J u g 
Jezikovni pregled :         Cvetka Jug
 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin
 

KAZALO
 
 
  3  Cvetka Jug:  KAKO USPEŠNI SMO BILI V PRETEKLEM LETU  Poročilo z občnega zbora društva 18. marca 2006 
  
  5              NOVI CENTER GORNIŠTVA V TOLMINU   (-žr-)
 
  9            Viktor Kavčič: NAŠE POTI NA TRIGLAV
 
17             Peter Mrak: ŠPORTNO PLEZANJE
                 V letu 2005 preplezanih 13 smeri z oceno 8a ali več
 
19            CHO OYU  - Peter Poljanec  se odpravlja jeseni v Himalajo  (-žr-)
       
20            Andrej Fratnik: URESNIČENE SANJE
                O najnovejšem dosežku tolminskih jamarjev  v osrčju Kanina
  
26            GORSKI REŠEVALCI  SO ZBOROVALI  (-žr-)
         
29            Tomaž Bokan:  SVIZCI IN OREL
 
30            Žarko Rovšček:  NA OBISKU PRI JANKU KUTINU
 
34            Anton Bolko: POHODI UPOKOJENCEV V LETU  2004
 
39            Žarko Rovšček: POGOVOR S PREDSEDNICO PLANINSKEGA DRUŠTVA 
                                          MILENO BREŠAN
                                         Ob 50-letnem življenjskem jubileju
 
42           Neža Miklavič, Katarina Uršič: DRŽAVNO TEKMOVANJE V PLANINSKI ORIENTACIJI
 
43           Cvetka Jug: NOVA KNJIGA ŽARKA ROVŠČKA O ZORKU JELINČIČU
                                                                                               
45            Sandra Kozorog: KAKO SMO T 'MINCI VSTOPILI V EVROPSKO SKUPNOST   ALI
                                            ITALIJANI NIMAJO POJMA O NOGOMETU
 
47            FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov