Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 14 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

 Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1,3MB)

K R P E L J  

Glasilo Planinskega društva Tolmin

14 – 2008

60 – LETNICA KOČE NA PLANINI RAZOR

60 – LETNICA POSTAJE GRS TOLMIN

Tolmin , december 2008

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg marša l a T i ta 1 6a, 5220 Tolmin, t e l e f o n : 0 5 38832 1 1
Naklada 600 izvodov
Tisk: ARTPRO d. o. o.

Uredniški odbor :

Žarko Rovšček - g lavni urednik
Milena B rešan
Cvetka J u g
Jezikovni pregled : Cvetka Jug

Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin

K A Z A L O

3 Naš Krpelj
4 Cvetka Jug: 60 LET KOČE NA PLANINI RAZOR
5 Žarko Rovšček: ČASTITLJIVIH ŠEST DESETLETIJ
Ob jubileju Postaje GRS Tolmin
10 »Moje srce je polno hvaležnosti, a v mojih očeh se sveti ponos.«
Govor ob počastitvi 150-letnice rojstva dr. Juliusa Kugyja v Trenti (-žr-)
13 Tone Bolko: POHODI PLANINCEV UPOKOJENCEV V LETU 2007
25 Viktor Kavčič: V GORAH NAD BAŠKO GRAPO
29 POLETNI TABOR MLADIH PLANINCEV NA PLANINI KUHINJA
30 NAŠI IZLETI IN MISLI OTROK O NJIH
32 Miranda Ortar: NA MLADIH SVET STOJI
34 ZBORNIK POSTAJE GRS OB 60-LETNICI
Uradna in svečana predstavitev v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu, 7. 11. 2008
36 Božo Rustja: KANJON MRTVICE
38 Samo Rutar: SLOVENSKO - ANGLEŠKA JAMARSKA ODPRAVA »MIGOVEC 2008«
Monatip, perspektivna jama - podaljšana in povezana s sistemom Primadone
41 VTKANA V DRUŠTVENO DELO
Razgovor s Cvetko Jug ob njenem življenjskem jubileju (-žr-)
44 Milena Brešan: SILVO KOVAČIČ (1954 – 2008)
45 FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov