Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 28 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani 
Krpelj 28 (PDF format 10MB)
Ovitek

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 28 – 2022

Tolmin, februar 2023

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 700 izvodov                                     ISSN 2463-820X
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,
                               Milena Brešan,
                               Cvetka Jug
Jezikovni pregled: Cvetka Jug
Oblikovanje: Žarko Rovšček 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin

 

KAZALO    
3 OBRAČUN -žr-
4 KOČA NA PLANINI RAZOR MED INVESTICIJAMI IN UPRAVLJANJEM Nadja Leban
8 S PLANINSKIMI VODNIKI V GORE -ur-
11 KALUDER (1980 m) - VZVIŠENI STRAŽAR NAD VRSNIKOM Slavica Boljat
11 PLANINCI UPOKOJENCI PO OŽJI IN ŠIRŠI DOMOVINI -ur-
14 MLADINSKI ODSEK -ur-
15 MEDVEDOVA GLAVA V TOLMINSKIH KORITIH Zalka Uršič
16 CICIBANI PLANINCI RAZISKUJEJO Sara Burgar
17 POD ROBE Lea Golob in Špela Krivec
19 HUMANITARNOST NA PRVEM MESTU -žr-
22 GORSKI REŠEVALCI ODLIČNI NA TEKMI DOLOMITI RESCUE RACE 2022  
23 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA MED PREVENTIVO IN REŠEVANJEM Predavanje Miljka Lesjaka -žr-
24 MENTOR O SEBI, BLISKOVITEM VZPONU IN PRIHODNOSTI Rafael Podobnik  
26 FOTOGRAFSKA SKUPINA PD TOLMIN V LETU 2022 Miran Klinkon
27 Priznanja in nagrade, ki so jih prejeli fotografi na mednarodnih natečajih 2022  
28 DOLOČANJE STAROSTI LESNIH DELCEV, UJETIH V LEDENIH JAMAH TOLMINSKEGA MIGOVCA Jana Čarga
32 »BILA NEKOČ JE SLOŽNA KLAPA…« (Na rob odprtja razstave ob 50-letnici Jamarske sekcije PD Tolmin) Žarko Rovšček
34 TOUBKAL (4167 m) Martin Kranjc
35 NA VELIKI KLEK Jasmina Munih
36 BUHL - ERWING V CIMA CANALI IN NEKAJ DOGODIVŠČIN ZRAVEN Lea Lazar
40 ALI S PRIZNANJI ZASLUŽNIM SKOPARIMO? Žarko Rovšček
42 DAVID KUŠTRIN – PRIZNANJE CIVILNE ZAŠČITE -žr-
43 METOD KOS – PREJEMNIK PLAKETE Z ZLATIM ZNAKOM JZS Dejan Ristić
44 PRED 70 LETI OSVOJIL SIMBOLNO GORO (Rudi Rauch) Nuša Rutar
44 V SPOMIN - JOŽE MEŽNAR (30.3.1939 – 2.10.2022) -žr-
45 JOŽE ŠIMON (27. 2. 1931 – 24. 4. 2022) -žr-
46 KRATKE FOTO VESTI IZ DRUŠTVA  

 

Natisni E-naslov