Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 27 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani 
Krpelj 27 (PDF format 6MB) Ovitek

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 27 – 2021

Tolmin, december 2021

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 700 izvodov                                     ISSN 2463-820X
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,
                               Milena Brešan,
                               Cvetka Jug
Jezikovni pregled: Cvetka Jug
Oblikovanje: Žarko Rovšček 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin

KAZALO    
3 MEJNIK -žr-
4 50-LETNICA ORGANIZIRANEGA JAMARSTVA V POSOČJU Jana Čarga
9 VEČJI DOSEŽKI Jana Čarga
10 DOGODKI OB 50-LETNICI JAMARSKE SEKCIJE PD TOLMIN (JSPDT) Jana Čarga
12 SISTEM MIGOVEC Gregor Pipan
17 MONT BLANC Tatjana Božič
20 IZRAZNA FOTOGRAFIJA MILJKA LESJAKA Rafael Podobnik
22 KJER JE VOLJA, TAM JE POT Majda Pagon
23 MLADI PLANINCI NA RUDNICI Darja Gorjup Poženel
23 PLANINSKI DNEVI - »Z nahrbtnikom na potep« Špela Borovničar
24 FOTOGRAFI NA VISOKI RAVNI Miran Klinkon
26 NAGRAJENE FOTOGRAFIJE ČLANOV FOTOGRAFSKE SKUPINE V LETU 2021 Miran Klinkon
27 POMLAD V DEŽELI TOLMINSKI Gregor Pipan
27 ALPINISTIČNI TABOR V DOLOMITIH (Boj s Tofano) Mateja Uršič
28 ALPINISTIČNI SPUST Grapa med Germlajtom in Kanceljni Damjan Cvek
29 ŠTIRI REŠEVANJA GRS V ENEM DNEVU Miljko Lesjak
29 REŠEVANJE PLANINK NA KOLOVRATU Miljko Lesjak
30 USPEŠEN TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH POZIMI VO
30 NAŠE POTI Marjuča Volf
32 OD KOD IME TRIGLAV (Pogovor z Rafaelom Podobnikom) Milena Brešan
34 ZGODBA O ČEVLJU Zalka Uršič
35 KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PLANINSKE VODNIKE VO
35 POHOD NA PLANINO SLEME VO
37 OBČINSKO PRIZNANJE CVETKI JUG Žarko Rovšček
38 ANDREJ FRATNIK - PREJEMNIK PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA Žarko Rovšček
38 ZLATI ČASTNI ZNAK PZS SLAVICI BOLJAT Žarko Rovšček
38 DARIJ KENDA – ČASTNI VODNIK Žarko Rovšček
39 VLADO ŠORLI DEVETDESETLETNIK, VIKTOR GOLJA SEDEMDESETLETNIK Žarko Rovšček
40 RUDIJU OB ŽIVLJENJSKEM JUBILEJU (Rudi Rauch 85) Irena Brežan
43 ŽIVLJENJSKO POVEZANA Z DELOVANJEM DRUŠTVA (Tatjana Božič 80) Žarko Rovšček
44 ZVEST SAMEMU SEBI (Žarko Rovšček 70) Cvetka Jug
46 ZDRAVKO RINK – ČLOVEK ODPRTIH ROK Žarko Rovšček
47 VIDU V SPOMIN (Spominska plošča Vidu Dakskoblerju) SAO

 

Natisni E-naslov