Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 25 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani  Krpelj 25 (PDF format 10MB)

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 25 – 2019

Tolmin, december 2019

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 700 izvodov                                     ISSN 2463-820X
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,
                               Milena Brešan,
                               Cvetka Jug
Jezikovni pregled: Cvetka Jug
Oblikovanje: Žarko Rovšček 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K A Z A L O

3   V tekmi s časom -žr-
3   Žarko Rovšček: KRPLJEVIH DVAJSET LET  
5   Žarko Rovšček: PRVO DESETLETJE FOTOGRAFSKE SKUPINE PD TOLMIN  
20   Cvetka Jug: PO TRASI FELDBANA  
20   Darja Gorjup Poženel: AKTIVNOSTI ZA MLADE PLANINCE 6. IN 7. RAZREDOV  
22   Jana Čarga: JAMARSKA DOGAJANJA 2019 (Tolminski Migovec)  
30   Tina Medved: NARAVOSLOVNA UČNA POT NA PLANINI RAZOR  
31   Žarko Rovšček: OPAZUJMO GORSKE CVETLICE (Seminarska naloga Irene Lesjak)  
33   Miha Mlinar: SO NA PLANINI RAZOR PASLI IN SIRILI ŽE PRED TISOČLETJEM  
34   GORSKI REŠEVALCI IN KULTURA (Občni zbor Postaje GRS Tolmin) -žr-
37   Rafael Podobnik: DOGODEK NA POREZNU, POTOK PEŠČAK, KANIN IN STAREC, DVOJINA  
37   Jelko Flajs: POLETNO JUTRO  
38   Cvetka Jug: PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE  
41   Iztok Rutar: TISTI NASMEJANI FANT (Vidu Dakskoblerju v spomin)  
42   NAŠI JUBILANTKI (Leonarda Jeram, Zdenka Kavčič) Cvetka Jug
44   JOŽE MEŽNAR - OSEMDESETLETNIK IN PREJEMNIK SVEČANE LISTINE PZS - žr -
45   POSLOVIL SE JE NARCIS MICHELIZZA - žr -
46   ZORAN LESJAK JE SKLENIL ŽIVLJENJSKO POT - žr -
47   Cvetka Jug: NAJBOLJŠA FRIKA  
47   AKTIVNOSTI MLADIH PLANINCEV  

Natisni E-naslov