Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 24 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani  Krpelj 24 (PDF format 10MB)

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 24 – 2018

Tolmin, december 2018

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 700 izvodov                                     ISSN 2463-820X
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,
                               Milena Brešan,
                               Cvetka Jug
Jezikovni pregled: Cvetka Jug
Oblikovanje: Žarko Rovšček 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K A Z A L O

3   LETO 2018 V ZNAMENJU ŠTEVILKE 70 -žr-
4   Žarko Rovšček: KOČA NA PLANINI RAZOR – ŽIVAHNA JUBILANTKA  
12   Žarko Rovšček: MEJNIK POSTAJE GRS TOLMIN  
17   PODALJŠAN CERTIFIKAT »DRUŽINAM PRIJAZNA KOČA« -žr-
    Jana Čarga: SISTEM MIGOVEC  
19   250. POHOD – NOVA ZNAČKA NA RUDIJEVEM KLOBUKU -žr-
21   Irena Brežan: RUDIJU OB 250. POHODU  
22   Marjuča Volf: S PASTIRJEM NA ČELU  
    Alenka Lužnik: TREKING V CHAMONIXU  
    USPOSABLJANJE PLANINSKIH VODNIKOV -mb-
23   Jure Šuligoj: V SNEGU IN LEDU  
    MIRANDI ORTAR PLAKETA OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE -žr-
26   MILJKO LESJAK JE PREJEL PRIZNANJE OBČINE TOLMIN -žr-
27   POSEG NA EVROPSKI PEŠPOTI IN VZDRŽEVANJE DRUGIH POTI  
28   Martin Gerlič: FOTOGRAFSKA SKUPINA - DESET LET RASTI  
30   TRADICIJA RAZGIBALA MLADE -žr-
    ORIENTACISTI SI USPEŠNO UTIRAJO POT -žr-
32   SPLETNE STRANI - NAJHITREJŠI NAČIN OBVEŠČANJA O NAŠEM DELU Povz. poročila
33   DNEVNIK HIMALAJSKEGA ZDRAVNIKA DR. JOŽETA ANDLOVICA Cvetka Jug
36   OB 80-LETNICI MARIJE ŠAVLI -žr-
41   ZANESLJIVOST, KI JI PRAVIMO CVETKA Žarko Rovšček
43   Cvetka Jug: NAŠ PRIJATELJ JANEZ ČUDEN  
44   Jelko Flajs: TUDI TAKO SMO GRADILI ŽIČNICO  
46   DVA, KI STA ZAZNAMOVALA NAŠE DELOVANJE - ALBIN KRAGELJ (1950 –  
    2018)  
47   VALENTIN LAPANJA - PAJO (1945 – 2018) -žr-

Natisni E-naslov