Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 23 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani  prvi del (PDF format 14MB) drugi del (PDF format 10MB)

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 23 – 2017

Tolmin, december 2017

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 700 izvodov                                     ISSN 2463-820X
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,
                               Milena Brešan,
                               Cvetka Jug
Jezikovni pregled: Cvetka Jug
Oblikovanje: Žarko Rovšček 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K A Z A L O

  3    Tehtanje časa                     -žr-
  4    KAKO SMO PRAZNOVALI (Dogodki ob 120-letnici Soške podružnice)
12    SPET SMO SE SREČALI NA PLANINSKEM TABORU Povzetek poročila Nuše Rutar
15    Cvetka Jug: NA BURNJAKU – PRAZNIKU KOSTANJA V ČARNEM VARHU
15    Slavica Boljat: SREČANJE S PLANINCI SPD TRST
17    Katarina Uršič: SREČANJE CICIBANOV PLANINCEV
18    Jelko Flajs: IZKUŠNJE NEKEGA PASTIRČKA
20    Marjuča Volf: MEDITACIJA
20    Sandro Krajnik: SOŠKI ALPINISTIČNI ODSEK IN NJEGOVE AKTIVNOSTI
21    Jana Čarga: POMEMBNEJŠI DOGODKI PRI DELU JAMARSKE SEKCIJE
21    Marjuča Volf: GLEJ VRHOVI
22    Žarko Rovšček: ŽARKU TRUŠNOVCU 46. SREBRNA PLAKETA (Targa dʹ Argento) –
        MEDNARODNA NAGRADA SOLIDARNOSTI
31    Peter Rutar: FRIKANJE V EL CHORRU
33    VELEPOSLANIK ZDA PONOVNO NA NAŠI DELOVNI AKCIJI                  -žr-
33    Cvetka Jug: DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE V TOLMINU
34    Marjeta Albinini: ČLANI PD TOLMIN V PROGRAMU MLADI NADZORNIK
        TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
34    Martin Gerlič: FOTOGRAFSKA SKUPINA PD TOLMIN
35    KOČI NA PLANINI RAZOR PONOVNO PRESTIŽNO PRIZNANJE          -žr-
35    NEKDANJA OSKRBNICA V KOČI SE RADA OGLASI              Cvetka Jug
37    Magda Jevnikar: POMLAD NA PLANINI
37    »NI PRAZNIK, PREDRAGI MI, NAŠE ŽIVLJENJE ...«
        (Kronika pestre življenjske poti Toneta Bolka                              Žarko Rovšček
43    Črnigoj Franc Anton (Franton): V POLOG... (po sto letih)          Narcis Michelizza
45    ALFONZ FISCHIONE (1936 – 2017)                -žr-
46    ILJADA KOCIĆ (1950 – 2016)                           -žr-
46    ALI STE VEDELI …  Narcis Michelizza
47    FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov