Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 21 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 9MB)

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 700 izvodov
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,Milena Brešan, Cvetka Jug
Jezikovni pregled :Cvetka Jug, Senka Krapež
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 21 – 2015, Tolmin, december 2015

90 – LETNICA ILEGALNEGA PLANINSKEGA KLUBA KRPELJ

K A Z A L O

3 V novi preobleki –žr- 
4 Darij Kenda: Pomembno je biti dober
7 Mirjam Hvala: Na Napoleonovem otoku
10 Marjuča Volf: Moj edini obisk mogočnega Jalovca
12 Karolina Zgaga: Kdor ne hodi, ta ni puntar! 
13 Ana Strle: Alpinistična šola SAO
    Žarko Rovšček: Poskus portreta alpinista (Ivan Rejc) 
20 Žarko Rovšček: Povezava jamskih sistemov Primadona in Migovec
21 Miranda Ortar: Planinsko orientacijsko tekmovanje Podgorje 2015
    Majda Pagon: »Rastejo v strmi gori bele planike tri« (planina Razor)
23 Matic Skočir: Moji planinski tabori Urša Skočir: Izlet na Škrbino 
24 Meta Murovec: Cicibani planinci iz vrtca Tolmin
   »Da začutiš ta zastonjski svet …«. Rudi Rauch – zaslužni športni delavec –žr- 
   Irena Brežan: Za upokojence so Rudijevi pohodi praznik 
26 Martin Gerlič: Fotografska skupina PD Tolmin 
27 Žarko Trušnovec: Delo Postaje GRS Tolmin v letu 2015 (do konca novembra) 
29 Iztok Kozorog: Markacisti v letu 2015 
    Peter Dakskobler: O tolminskih junaških upornikih na kolesih 
31 Cvetka Jug: Praznik frike 2015

Natisni E-naslov