Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 20 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 3MB)

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 600 izvodov
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žark o Rovšček - glavni urednik,Milena Brešan, Cvetka Jug
Jezikovni pregled :Cvetka Jug, Senka Krapež
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 20 – 2014, Tolmin, december 2014

90 – LETNICA ILEGALNEGA PLANINSKEGA KLUBA KRPELJ

K A Z A L O

3 RAZMISLEK OB OKROGLI ŠTEVILKI -žr-
4 Žarko Rovšček: KRPELJ IN DANAŠNJI TRENUTEK 
8 Ivan Rejc: TOČNO OPOLDNE
11 Žarko Rovšček: KRPLJEVEC FRANC ŠTRUKELJ
14 Rudi Rauch: OB 200. POHODU PLANINCEV UPOKOJENCEV
16 Anton Bolko: J U B I L E J
21 Slavica Boljat: APENINI, »HRBTENICA« ITALIJE
24 Rok Kurinčič: KIRGIZIJA 2014
29 Žarko Rovšček: NA SKRAJNEM OGRANKU
31 Jože Mežnar: MARKACISTI V LETU 2014
33 Irena Brežan: POHOD NA MENGORE
35 Majda Pagon, Valter Černigoj: PLANINSKI TABOR NA PLANINI RAZOR
41 GOSPODARSKI ODSEK Z NOVIMI MOČMI NAPREJ -žr-, -dk-
43 Tina Medved: O VAROVANJU GORSKE NARAVE
44 Zdenko Rejec: JAMARJI V ZRCALU LETA 2014
46 Martin Gerlič: FOTOGRAFSKA SKUPINA PD TOLMIN
48 Majda Pagon: PO MEDVEDOVIH STOPINJAH
49 Peter Dakskobler: ŽLED JE LE ZAČASNO UMIRIL NAČRTE . . .
51 PRED 40 LETI JE ZASTAL MLADOSTNI KORAK MIRJAM CVEK –žr-
52 ZA GORSKIMI REŠEVALCI JE DELOVNO LETO -žr-
    SPOMINSKA SLOVESNOST NA OKREŠLJU
53 PODELITEV PRIZNANJ ZA ŠPORTNE DOSEŽKE
54 OBČINSKO PRIZNANJE ŽARKU TRUŠNOVCU -žr-
55 FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov