Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 19 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 16MB)

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 600 izvo dov
Tisk:
Uredniški odbor: Žark o Rovšček - glavni urednik,Milena Brešan, Cvetka Jug
Jezikovni pregled :Cvetka Jug, Senka Krapež
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 19 – 2013, Tolmin, december 2013

60 – LETNICA SLOVENSKE POTI NA MANGART
60 – LETNICA ODKRITJA KUGYJEVEGA SPOMENIKA V TRENTI

K A Z A L O
3 Uvodnik  (-žr-)
4 NAŠE TRADICIONALNO SREČANJE  (-žr-)
5 Jožica Podreka: STOLETNE BUKVE NA PLANINI RAZOR
8 Igor Mlakar: POPRAVLJENA SLOVENSKA PLANINSKA POT NA MANGART
10 NAJ TA PRAVLJICA TRAJA VEČNO! (-žr-)
      60 letnica odkritja spomenika dr. Juliusu Kugyju v Trenti (-žr-)
13 Cvetka Jug: PUNTARSKI POHOD
       Ob 300-letnici tolminskega punta
15 Žarko Rovšček: MOJA ZADNJA SREČANJA S FRANCEM CEKLINOM
24 Nuša Rutar: POLETNI TABOR MLADIH PLANINCEV NA PLANINI KUHINJA (2013)
26 Miljko Lesjak: TISOČA ZABELEŽENA INTERVENCIJA POSTAJE GRS TOLMIN
27 Meta Murovec: TRADICIONALNO SREČANJE CICIBANOV PLANINCEV
29 KAKŠNO ZVEZO S TOLMINSKIMI PUNTARJI IMA ZAVETIŠČE NA GLOBOKEM? (-žr-)
30 Žarko Rovšček: NAŠI ZIMSKI PLANINSKI VEČERI
34 Darij Kenda: OSREDNJI IZLET V ROMUNIJO (21. 6. - 2. 7. 2013)
35 Davorin in Nada Gaberšček: VERNAR
35 Tina Medved: DELO ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
36 DVA CERTIFIKATA KOČI NA PLANINI RAZOR
37 Zdenko Rejec: JAMARSKA SEKCIJA V LETU 2013
38 Iztok Rutar: ZBOR BIL JE ŽIV (140 udeležencev zbora slovenskih alpinistov)
41 Cvetka Jug: PRAZNIK FRIKE 2013
42 Peter Čujec: KRASOTE TOLMINSKEGA PODZEMELJSKEGA SVETA (-žr-)
     Potovalno – raziskovalni spis z dne 15. 3. 1947
43 Rafael Podobnik: TRETJA RAZSTAVA FOTOGRAFSKE SKUPINE PD TOLMIN
45 Peter Dakskobler: LETO USTANOVITVE TURNOKOLESARSKEGA ODSEKA
47 FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov