Cvetka Jug je prejela občinsko priznanje

Written on .

b_250_150_16777215_00_images_stories_pd_2021_Slavnostna_seja_obine_Tolmin_2021_123.jpgSvet Občine Tolmin je na seji 6. aprila 2021 podelil priznanje naši dolgoletni odbornici Cvetki Jug za življenjsko delo na področju planinstva. Običajna majska svečana seja sveta s podelitvijo občinskih nagrad je bila zaradi epidemioloških razmer preložena na petek, 10. septembra.

 Na prireditvi, ki se je ob priložnostnem kulturnem programu odvijala v večernih urah pri fontani na Trgu 1. maja, so s pomočjo video projekcije predstavili vse nagrajence. Pred širokim avditorijem je na zaslonu o svojem delu spregovorila tudi Cvetka. Iskrene čestitke!

 

Cvetka Jug je članica PD Tolmin od leta 1959. V letih 1970 – 1978, ko je PD Tolmin imelo močno sekcijo tudi v Anhovem, in je kot predmetna učiteljica poučevala na Osnovni šoli Jožeta Srebrniča v Desklah, je ustanovila uspešno planinsko skupino Mladinskega odseka PD Tolmin. V šolskem letu 1974/75 je tam vodila tudi planinsko šolo. V letih 1972 – 1973 je bila prvič izvoljena v Upravni odbor PD Tolmin, kamor se je leta 1989 vrnila po prekinitvi ob rojstvu otrok, in je zvesta odbornica do danes. Svojo vestnost in zanesljivost je potrjevala že v času, ko je z brezhibno urejeno dokumentacijo in društvenim arhivom opravljala naloge tajnice (1989 – 2005), v letih 2007 do 2013 pa je bila podpredsednica društva. Vmes je bila tudi predsednica odbora za priznanja pri PD Tolmin. Jezikovna neoporečnost društvenega glasila Krpelj, kjer je članica uredniškega odbora, je že od prve številke leta 2000 dalje njena skrb. Z omenjenimi nalogami in občasnim pisanjem prispevkov v društvenih planinskih novicah, Planinskem vestniku in drugih medijih, si veliko prizadeva za uspešno prepoznavnost društva. Že vrsto let skrbi za redne objave o naših dejavnostih na društvenih oglasnih mestih, ki so popestrene s fotografijami in komentarji. Vključuje se tudi v posamezne večje naloge, pri katerih prevzema celotno organizacijo in izvedbo. Sodeluje na predstavitvenih stojnicah (bukvarna, praznik frike idr.). Njeno delo se razširja tudi na organizacijo društvenih proslav ob raznih jubilejih. Ob 70-letnici koče na planini Razor je npr. pripravila zanimivo razstavo, fotografski prikaz razvoja koče (gradnja, kasnejše razširitve, pretekle obletnice) s komentarjem. Vedno je pripravljena priskočiti na pomoč pri delu v koči.

            Njeno delo v društvu morda nekaterim ni tako opazno, saj je večinoma opravljeno bolj tiho in v ozadju. Ne glede na ta zunanji vtis, je njen prispevek trajno in zanesljivo vgrajen v dosežke PD Tolmin. Vestnost, natančnost in zanesljivost, njene stalnice pri delu, so lahko vsem v poduk. S svojim pomirjevalnim in strpnim odnosom je nepogrešljiva tudi v bolj burnih situacijah, ko se ozračje znotraj naše organizacije razplamti in so ljudski odnosi na resni preizkušnji.

            Opazen je tudi njen prispevek na kulturnem področju. Kot študentka je sodelovala v folklorni skupini Emona, leta 1967 tudi v folklorni skupini Tolmin (predhodnici FS Razor). Ob prepevanju v različnih pevskih zborih izpostavljamo njeno petnajstletno sodelovanje v Ženskem učiteljskem pevskem zboru Tolmin (več let predsednica) in nazadnje v skupini Nepozebnice. S svojim prispevkom je sodelovala tudi pri monografiji Tolminskega muzeja Prve posoške tovarne (2020).

            Cvetka je prejemnica priznanj Planinske zveze Slovenije: bronastega (1976), srebrnega (2003) in zlatega častnega znaka (2011). Planinska zveza Slovenije ji je ob njenem sedemdesetletnem življenjskem jubileju podelila spominsko plaketo, ki se ji sedaj pridružuje tudi pomembno družbeno priznanje naše lokalne skupnosti, priznanje Občine Tolmin za leto 2021.

                                                                          

Žarko Rovšček

12.9.21

 

Več fotografij tukaj

Natisni