Vlado Šorli, častni član PD Tolmin in zaslužni član GRS, devetdesetletnik

Written on .

b_250_150_16777215_00_images_stories_pd_2021_Vlado_Sorli.jpgDruštveno delo sloni na idealistih, zvestih prostovoljcih; nekateri so preizkušeni v dolgih desetletjih svojega neumornega družbenega dela. Tisti, ki so se že zelo mladi vključili v planinstvo, nekateri tudi v GRS, in v organizaciji nadaljujejo v pozna leta, so dejansko naši najmočnejši stebri prostovoljstva in humanitarnega dela. Eden takih je tudi Vlado Šorli (roj. 14. 7. 1931), ki te dni praznuje svoj devetdeseti življenjski jubilej.

Potem, ko se je še zelo mlad zapisal goram, je leta  1954 prvič postal član Upravnega odbora PD Tolmin. Svoje članstvo v odboru je nadaljeval v razdobjih od 1957-1960 in 1963-1979. Od leta 1984 do 1988 je bil član Nadzornega odbora in v letih 1989 do 2001 spet član Upravnega odbora. Njegovo odborništvo je torej povezano s trajnim aktivnim prispevkom v dobrobit PD Tolmin (delo v markacijskem odseku, gorski reševalni službi in na gospodarskem področju). Zato smo na občnem zboru tolminskih planincev 9. 3. 2001 sprejeli sklep, da se mu podeli listino častnega člana PD. Ob visokem življenjskem jubileju mu iskreno in z najboljšimi željami čestitamo!

Ko je Vlado leta 1954 prevzel funkcijo načelnika markacijskega odseka, so bile po njegovi zaslugi obnovljene in označene skoraj vse pomembnejše poti na območju PD Tolmin, vključno s transverzalo. Zastavljeno delo je nadaljeval še v naslednjem letu, ko je že počasi prevzemal naloge v gospodarskem odseku in bil kot markacist na rednem občnem zboru prvič javno pohvaljen. K temu področju svojega dela iz rane mladosti se je na lastno pobudo vrnil za tri leta, v obdobju ko je predal naloge oskrbnika koče na planini Razor. Dela na zaraščenih poteh, ki jih je poškodoval še zadnji potres, se je lotil z izkušnjami in predano ter tako spet opravil za društvo zelo pomembno delo.

Poseben del prostovoljstva Vlada Šorlija je njegovo humanitarno delo. Leta 1954 je kot pripravnik vstopil v GRS in je od leta 1961 dalje član. Spada v prvo generacijo članov GRS, ki je opravila izpite leta 1960 na planini Razor. Za delo v GRS je prejel: srebrni znak GRS (za 25 let dela), plaketo postaje GRS Tolmin (za 30 let dela) in listino zaslužni član GRS (za 35 let dela).

Brez dvoma je njegov prispevek najbolj viden na gospodarskem področju. Ko je leta 1955 sprejemal  funkcijo gospodarja, na katero je bil formalno imenovan leto dni kasneje, je  prevzel skrb za tri glavne društvene objekte: kočo na planini Razor, okrepčevalnico v Tolminskih Ravnah in planinski dom Jalovec v Trenti, pa še vse kar je sodilo zraven. Društvo je kasneje usmerilo vse sile v kočo na planini Razor, ostale objekte pa je sčasoma opustilo. V društvenih dokumentih je zabeleženo, kako je v družbi še dveh delavcev med 30. oktobrom in 22. novembrom leta 1956 v mrazu in snegu pripravil 18 ton gašenega apna za gradnjo in tako pomagal prihraniti društvu dragocen denar. Svoje naloge je vedno jemal tako resno in zavzeto. Njegov prispevek je tesno povezan z rastjo in razvojem naše planinske postojanke. Vanjo je vgradil na stotine prostovoljnih delovnih ur. Z manjšimi prekinitvami je bil vodja gospodarskega odseka skupno 20 let (1956-1959, prekinitev zaradi odhoda na šolanje, 1963-1965, vmes pomočnik gospodarja,1968 -1978 in 1987-1989). Od leta 1990 do vključno 1997 je bil oskrbnik v koči. V letih neprestanih gradbenih posegov v koči na planini Razor se je delo gospodarja prepletalo z delom vodje gradbenega odseka. Nemalokrat ga je opravljala kar ista oseba.

V času, ko je bil oskrbnik na planini Razor, se je v akciji Dela, Iščemo najprijetnejše planinsko domovanje, koča kar pet let zapovrstjo uvrstila v sam vrh: 2. mesto med kočami v sredogorju - za leto 1991, 1992, 1993, 1994 in visoka uvrstitev leta 1995. Prejel je naslednja priznanja: srebrni- in zlati častni znak PZS, srebrni- in zlati častni znak PZJ ter  državni odlikovanji - red dela s srebrnim vencem (1976) in red zaslug za narod s srebrno zvezdo (1986).

Zadnja leta je po svojih močeh še vedno aktiven pri postaji GRS Tolmin, s svojimi izkušnjami pa nepogrešljiv tudi pri izvedbi pohodov skupine planincev upokojencev. Večkrat ga srečujemo na  sprehodih in pohodih v okolici Tolmina, na katerih si z ženo Danico vestno nabirata življenjske moči.

Srečno Vlado!  

Žarko Rovšček              

 

 

Natisni