Planinsko društvo Tolmin

Odborniki v obdobju 1946 do 2021

ODBORNIKI PD TOLMIN V OBDOBJU 1946 - 2021

  

POLOŽAJ

Predsednik

Podpredsednik

Tajnik

Leto

 

1946-1948

Janez VIDMAR

Marjan VIDUČ

Lojze TALJAT, Dragica TOMEJ

Člani: Pepi Červ, Franc Marega, Franc Luznik, Julij Fratnik, Jožef Munih, Viktor Klanjšček, Viktor Manfreda, Matevž Leban, Sonja Šorli, Franc Črv, Pavle Janež, Stanko Murovec, Karl Martelanc, Rajko Šavli, Bojan Savnik, Evgen Božič, Mirko Fili.

Nadz.: Zdenka Sozio, Ivan Kravanja, Ivan Fili.

1949

Mirko BROVČ

Marjan VIDUČ

Franc IVANČIČ

Člani:. Julij Fratnik, Rajko Šavli, Matevž Leban, Stanko Murovec, Evgen Božič, Franc Marega, Dragica Tomej, Lojze Torkar.

Nadz.: Zdenka Sozio, Franc Kravanja, Ivan Fili.

1950

Jožef STANIČ

Evgen BOŽIČ

Bojan SAVNIK

Člani:. Rajko Šavli, Stanko Murovec, Albert Kavčič, Jože Valentinčič, Milan Fili, Dragica Tomej, Janez Vidmar, Franc Marega, Marjan Viduč, Tončka Kovač.

Nadz.: Vida Kranjc, Hinko Uršič, Rudi Jereb.

1951

Jožef STANIČ

Franc CEKLIN, Karl

MARTELANC

Alojz VIDIČ

Člani:. Tončka Kovač, Rajko Šavli, Silvo Tuta, Janez Vidmar, Janko Hrast, Bojan Savnik, Ivan Fili, Milan Fili, Mirko Fili, Boris Markič, Dragica Tomej, Viktor Kobal.

Nadz.: Rudi Jereb, Pepi Gorjan, Hinko Uršič. Razsod.: Vladimir Macarol, Stanko Murovec, Milan Podgornik.

1952

Jožef STANIČ

Franc Ceklin, Tone KODRIČ

Jože IPAVEC

Člani:. Tončka Kovač, Rajko Šavli, Peter Berginc, Ivan Mavsar, Janez Vidmar, Milan Fili, Vlada Rustja, Dragica Tomej, Albina Breznik, Vinko Krašovec, Vinko Kramar, Andrej Rot.

Nadz.: Rudi Jereb, Stanko Murovec, Pepi Gorjan. Razsod.: Vladimir Macarol, Milan Podgornik, Vlado Sulič.

1953

Jožef STANIČ

Franc CEKLIN, Rudolf JEREB

Jože IPAVEC

Člani:. Tončka Kovač, Milan Fili, Janez Vidmar, Tone Kodrič, Hinko Uršič, Vlado Sulič, Helena Skočir, Vinko Kramar, Lado Dolžan, Vinko Krašovec, Albina Breznik, Stanko Murovec, Lojze Krumberger, Jože Janež, Zdravko Kodrič, Viktor Kobal.

Nadz.: Stanko Murovec, Jože Janež, Vlado Sulič. Razsod.: Vladimir Macarol-preds.

1954

Rudolf JEREB

Franc CEKLIN,Tone KODRIČ

Hinko URŠIČ

Člani:. Tončka Kovač, Janez Robič, Janko Fili, Janez Vidmar, Helena Skočir, Vinko Kramar, Albina Breznik, Vlado Šorli, Stanko Murovec, Zdravko Kodrič, Adam Sotonica.

Nadz.: Jože Janež-preds. Razsod.: Vladimir Macarol-preds.

1955

Janko FILI

Tone Robič, Vlado ŠORLI

Hinko URŠIČ

Člani:. Janko Berginc, Tone Kodrič, Marija Puc, Jože Ipavec, Vinko Kramar, Tončka Kovač, Janko Feltrin, Marija Rutar, Marija Began, Janko Perat.

Nadz.: Jože Janež, Vladimir Macarol, Janko Rutar. Razsod.: Rudolf Jereb.

1956

Janko FILI

Tone Robič, Vlado ŠORLI

Ivan LEBAN

Člani:. Stana Sedej, Janko Berginc, Jože Manfreda, Marija Puc, Jože Ipavec, Hinko Uršič, Ivan Rutar, Niko Rihar, Vinko Kramar, Tončka Kovač, Janko Feltrin, Marija Began, Marija Čelik, Justin Brezinger.

Nadz.: Jože Janež, Janez Vidmar, Jože Kozorog, Ivo Taljat. Razsod.: Rudolf Jereb. Vladimir Macarol, Rajko Šavli.

1957

Janko FILI

 

Ivan LEBAN

Člani:. Stana Sedej, Hinko Uršič, Vlado Šorli, Janko Berginc, Rajko Šavli, Tone Robič, Joško Batistuta, Metod Vidmar, Aleks Bizjak, Jože Manfreda.

Nadz.: Rudi Jereb, Tončka Kovač, Jože Ipavec. Razsod.: Jože Janež, Franc Ivančič, Vladimir Macarol..

1958

Janko FILI

Hinko URŠIČ

Marija KAVČIČ

Člani:. Stana Sedej, Vlado Šorli, Ivan Jermol, Boris Zarli, Rajko Šavli, Joško Batistuta, Metod Vidmar, Ivanka Kavčič, Janko Gregorič.

Nadz.: Rudi Jereb, Viktor Kobal,Metod Vidmar. Razsod.: Jože Janež, Jože Ipavec, Vladimir Macarol..

1959

Janko FILI

Hinko URŠIČ

Marija KAVČIČ

Člani:. Stana Sedej, Vlado Šorli, Ivan Jermol, Boris Zarli, Rajko Šavli, Joško Batistuta in Ivanka Kavčič, Janko Berginc, Peter Berginc, Janko Gregorič, Marta Leban.

Nadz.: Jože Janež, Viktor Kobal, Metod Vidmar. Razsod.: Vladimir Macarol., Jože Ipavec, Tončka Kovač.

1960

Janko FILI

Hinko URŠIČ

Marija KAVČIČ

Člani:. Maks Rutar,Vlado Šorli, Rajko Šavli, Mitja Šavli, Joško Batistuta, Janko Berginc, Niko Repič, Vera Jenko, Mirko Dragica Janež, Janko Gregorič.

Nadz.: Jože Janež, Viktor Kobal, Metod Vidmar. Razsod.: Vladimir Macarol, Tončka Kovač, Janko Hrast.

1961

Janko FILI

Hinko URŠIČ

Marija KAVČIČ

Člani:. Maks Rutar, Rajko Šavli, Mitja Šavli, Janko Koren, Roman Rutar, Janko Berginc, Tončka Kovač, Mirko Klanjšček, Vera Jenko, Vlado Golob, Jože Kovač, Jože Rigler, Štefan Keber, Anton Kavčič, Viktor Kavčič, Janko Gregorič.

Nadz.: Jože Janež, Viktor Kobal, Metod Vidmar. Razsod.: Vladimir Macarol, Janko Hrast,Franc Ivančič.

1962

Janko FILI

Hinko URŠIČ

 

Člani:. Maks Rutar, Rajko Šavli, Mitja Šavli, Janko Koren, Roman Rutar, Miha Lipušček, Jože Švagelj, Jože Kovač, Jože Rigler, Štefan Keber, Viktor Kavčič, Vera Jenko, Janko Gregorič.

Nadz.: Jože Janež, Metod Vidmar,Mirko Klanjšček. Razsod.: Vladimir Macarol, Marija Vidmar, Janko Berginc.

1963

Janko FILI

Miha LIPUŠČEK

Hinko URŠIČ,Ivanka KAVČIČ

Člani:. Jože Kovačič, Vlado Šorli, Rajko Šavli, Jože Švagelj, Janko Koren, Roman Rutar, Mitja Kavčič, Mirko Klanjšček, Štefan Keber, Kristina Turšič, Viktor Kavčič, Janko Gregorič, Božo Bečejski.

Nadz.: Jože Janež, Maks Rutar, Klara Taljat. Razsod.: Metod Vidmar, Vladimir Macarol, Janko Berginc.

1964

Janko FILI

Miha LIPUŠČEK

Vlado GOLOB, Ivanka KAVČIČ

Člani:. Ivan Rutar, Vlado Šorli, Janko Koren, Mitja Šavli, Peter Berginc, Ivan Fili, Božo Bečejski, Štefan Keber, Kristina Stanič, Narcis Michelizza.

Nadz.: Maks Rutar, Jože Janež, Tatjana Šorli. Razsod.: Vladimir Macarol, Metod Vidmar, Dorica Košerog.

1965

Miha LIPUŠČEK

Mitja ŠAVLI

Vlado GOLOB, Ivanka KAVČIČ

Člani:. Ivan Rutar, Dorica Košerog,Vlado Šorli, Janko Fili, Rajko Šavli, Narcis Michelizza, Franc Vrabl, Hinko Uršič, Živko Tuta, Peter Berginc, Janko Koren, Štefan Keber, Božo Bečejski, Pavel Šuc, Nuša Krošelj, Viktor Kavčič.

Nadz.: Tatjana Šorli, Jože Janež, Maks Rutar. Razsod.: Vladimir Macarol, Janko Berginc, Cvetka Medved.

1966-1967

Tatjana ŠORLI

Janko FILI,Štefan KEBER

Ivanka KAVČIČ

Člani:. Dorica Košerog, Sonja Kuštrin, Narcis Michelizza, Vlado Šorli, Hinko Uršič, Peter Berginc, Janko Koren, Živko Tuta, Jernej Rovšček, Vlado Golob, Viktor Kavčič, Franc Vrabl, Milan Malalan, Božo Bečejski, Radko Šavli, Nuša Krošelj, Karlo Perdih.

Nadz.: Maks Rutar, Rajko Šavli, Ivo Rutar. Razsod.: Janko Berginc, Marija Puc, Cvetka Medved.

1968

Tatjana ŠORLI

Janko FILI

Ivanka KAVČIČ

Člani:. Dorica Košerog, Narcis Michelizza, Vlado Šorli, Mitja Šavli, Radko Šavli, Živko Tuta, Štefan Keber, Karlo Perdih, Vida Repič, Franc Vrabl, Peter Berginc-GRS, Janko Koren, Žarko Rovšček, Hinko Uršič, Ljubo Maver, Milan Malalan, Živko Juroš, Zorko Fon, Marija Morel.

Nadz.: Rajko Šavli, Ivo Rutar, Maks Rutar. Razsod.: Marija Puc, Cvetka Medved, Janko Berginc.

1969

Tatjana ŠORLI

Janko FILI

Ivanka KAVČIČ

Člani:. Dorica Košerog, Narcis Michelizza, Vlado Šorli, Mitja Šavli, Radko Šavli, Štefan Keber, Karlo Perdih, Vida Repič, Franc Vrabl, Peter Berginc, Janko Koren, Žarko Rovšček, Hinko Uršič, Ljubo Maver, Zvonko Velikonja, Edo Tuta, Jože Mežnar, Danilo Gorjan, Zorko Fon, Božo Bečejski.

Nadz.: Ivo Rutar, Maks Rutar, Rajko Šavli. Razsod.:Janko Berginc, Marija Puc, Cvetka Medved.

1970-1971

Tatjana ŠORLI *

Janko FILI

Ivanka KAVČIČ

Člani:. Štefan Keber, Miloška Dakskobler, Vlado Šorli, Narcis Michelizza, Mitja Šavli, Radko Šavli, Ivan Božič, Karlo Perdih, Vida Repič, Silvo Kragelj, Franc Vrabl, Marija Šavli, Danilo Gorjan, Zorko Fon, Slobodan Lončar, Silvester Tinta.

Nadz.: Ivo Rutar, Ljubo Maver, Janko Koren Razsod.: Hinko Uršič, Marija Puc, Cvetka Medved.

1972-1973

Narcis MICHELIZZA

Janko FILI, Štefan KEBER

Miloška DAKSKOBLER

Člani:. Vlado Šorli, Mitja Šavli, Tatjana Božič, Marija Šavli, Miran Klaves, Cvetka Mlakar, Jože Medvešček, Slobodan Veličković, Franc Jagodic, Damjan Mlekuž, Franc Istenič, Marija Rutar, Viljenka Kovačič, Marjan Hvala, Zorko Fon, Stanko Breška, Ljuba Cvitkovič.

Nadz.: Janko Koren, Radko Šavli, Viljenka Kovačič. Razsod.: Hinko Uršič, Marija Puc, Karlo Perdih.

1974-1975

Narcis ** MICHELIZZA

 

Miloška DAKSKOBLER

Člani:. Jože Medvešček, Olga Perdih, Vlado Šorli, Marija Rutar, Dorica Šavli, Zdenka Kavčič, Radko Šavli, Janko Kutin, Marija Puc, Marija Šavli, Alfonz Fischione, Franc Istenič, Žarko Rovšček, Štefan Keber, Zorko Fon.

Nadz.: Janko Koren, Tatjana Božič, Marija Morel. Razsod.: Hinko Uršič, Janko Fili, Rajko Šavli.

1976

Zdenka KAVČIČ

 

Olga PERDIH

Člani:. Jože Medvešček, Vlado Šorli, Mitja Šavli, Marija Šavli, Janko Kutin, Marija Puc, Narcis Michelizza, Zorko Fon, Istenič Franc, Rudi Rauch, Dragica Komar, Borut Klanjšček, Stojan Kenda, Ivanka Kavčič, Zoran Kocić, Štefan Keber, Bruno Komar, Danilo Gorjan, Jože Munih, Stanko Breška, Lado Hožič, Slavko Žbogar, Milan Leban. Alfonz Fischione, Franc Istenič, Žarko Rovšček, Štefan Keber, Zorko Fon.

Nadz.: Janko Koren, Tatjana Božič, Marija Morel. Razsod.: Hinko Uršič, Janko Fili, Rajko Šavli.

1977

Rudi RAUCH

Danilo GORJAN

Lidija KAVČIČ

Člani:. Iljada Kocić, Dragica Komar, Marija Šavli, Marija Rutar, Franc Istenič, Zorko Fon, Andrej Rutar, Vlado Šorli, Štefan Keber, Stojan Kenda, Zoran Kocić, Jože Medvešček, Janko Kutin.

Nadz.: Janko Koren, Tatjana Božič, Marija Morel. Razsod.: Hinko Uršič, Janko Fili, Rajko Šavli.

1978-1979

Rudi RAUCH

Mitja ŠAVLI

Lidija KAVČIČ

Člani: Stojan Kenda, Vlado Šorli, Štefan Keber, Ludvik Janež, Zorko Fon, Zoran Kocič, Ljubo Kogoj, Janko Koren, Janko Kutin, Angel Laharnar, Jože Medvešček, Žarko Rovšček, Andrej Rutar, Albin Skočir, Marija Šavli, Mitja Šavli, Vlado Kenda.

Nadz.: Tatjana Božič, Franc Istenič, Dragica Komar. Razsod.: Janko Fili, Rajko Šavli, Hinko Uršič.

1980

Rudi RAUCH

Žarko ROVŠČEK

Milena BREŠAN

Člani: Zvonko Cvek, Branko Rutar, Lidija Kavčič, Štefan Keber, Jože Mežnar, Janko Koren, Janko Kutin, Mira Pagon, Brane Bratuž, Silvo Sovdat, Marija Šavli, Mitja Šavli, Živko Juroš, Vlasta Skrt, Vlado Skubin, Vinko Pagon, Mihaela Leban.

Nadz..: Tatjana Božič, Ivanka Kavčič, Franc Istenič. Razsod.: Janko Fili, Marija Puc, Hinko Uršič.

1981

Rudi RAUCH

Žarko ROVŠČEK

Milena BREŠAN

Člani: Brane Bratuž, Milena Brešan,Valdimir Dašić, Ante Bašić, Denisa Gorjan, Lidija Kavčič, Mira Pagon, Štefan Keber, Majda Kobal, Janko Koren, Janko Kutin, Anton Leban, Ljubo Maver, Vinko Pagon, Branko Rutar, Vlado Skubin, Silvo Sovdat, Marija Šavli, Mitja Šavli, Dušan Trušnovec.

Nadz.: Tatjana Božič, Janez Dolenc, Jože Mežnar. Razsod.: Janko Fili, Marija Puc, Hinko Uršič.

1982

Žarko ROVŠČEK

Franc PETERNEL

Milena BREŠAN

Člani: Ante Bašić, Denisa Gorjan, Dragica Janež, Jožko Kavčič, Štefan Keber, Janko Koren, Jože Mežnar, Tanasije Mijanović, Brane Bratuž, Majda Pagon, Mira Pagon, Vinko Pagon, Branko Rutar, Rudi Rauch, Bojan Skočir, Silvo Sovdat, Marija Šavli, Žarko Trušnovec.

Nadz.: Ljubo Maver, Tatjana Božič, Lidija Kavčič. Razsod.: Janko Fili, Marija Puc, Hinko Uršič.

1983

Žarko ROVŠČEK

Franc PETERNEL

Milena BREŠAN

Člani: Ante Bašić, Denisa Gorjan, Dragica Janež, Mirjam Hvala, Jožko Kavčič, Štefan Keber, Janko Koren, Metod Kos, Jože Mežnar, Tanasije Mijanović, Majda Pagon, Vinko Pagon, Franc Peternel, Rudi Rauch, Valentin Rink, Branko Rutar, Bojan Skočir, Silvo Sovdat, Marija Šavli, Žarko Trušnovec.

Nadz.: Mira Pagon, Narcis Michelizza, Jože Šimon. Razsod.: Janko Fili, Marija Puc, Hinko Uršič.

1984

Žarko ROVŠČEK

Franc PETERNEL

Milena BREŠAN

Člani: Marjana Barbič, Mirjam Hvala, Leonarda Jeram, Rado Jug, Štefan Keber, Danilo Klinkon, Zoran Kocić, Janko Koren, Metod Kos, Jože Mežnar, Majda Pagon, Vinko Pagon, Franc Peternel, Valentin Rink, Zdenko Rutar, Bojan Skočir, Marija Šavli, Žarko Trušnovec, Karmen Valentinčič.

Nadz.: Narcis Michelizza, Jože Šimon, Vlado Šorli. Razsod.: Marija Puc, Hinko Uršič, Mirko Fili.

1985

Žarko ROVŠČEK

Franc PETERNEL

Milena BREŠAN

Člani: Marjana Barbič, Miloš Batistuta, Mirjam Hvala, Leonarda Jeram, Rado Jug, Štefan Keber, Zoran Kocić, Janko Koren, Metod Kos, Venceslav Lapanja, Jože Mežnar, Marjan Orač, Majda Pagon, Vinko Pagon, Franc Peternel, Valentin Rink, Zdenko Rutar, Marija Šavli, Karmen Valentinčič, Davorin Žagar.

Nadz.: Narcis Michelizza, Jože Šimon, Vlado Šorli. Razsod.: Marija Puc, Hinko Uršič, Mirko Fili.

1986

Žarko ROVŠČEK

 

Milena BREŠAN

Člani: Marjana Barbič, Miloš Batistuta, Leonarda Jeram, Mirjam Hvala, Rado Jug, Štefan Keber, Zoran Kocić, Janko Koren, Metod Kos, Venceslav Lapanja, Jože Mežnar, Dragica Obid, Marjan Orač, Majda Pagon, Franc Peternel, Rudi Rauch, Valentin Rink, Zdenko Rutar, Marija Šavli, Davorin Žagar.

Nadz.: Narcis Michelizza, Jože Šimon, Vlado Šorli Razsod.: Marija Puc, Hinko Uršič, Mirko Fili.

1987-1988

Žarko ROVŠČEK

Rudi RAUCH

Milena BREŠAN

Člani: Marjana Barbič, Miloš Batistuta, Leonarda Jeram, Mirjam Hvala, Rado Jug, Štefan Keber, Zoran Kocić, Janko Koren, Metod Kos, Venceslav Lapanja, Jože Mežnar, Dragica Obid, Marjan Orač, Majda Pagon, Valentin Rink, Zdenko Rutar, Marija Šavli, Davorin Žagar.

Nadz. : Narcis Michelizza, Jože Šimon, Vlado Šorli Razsod.: Marija Puc, Hinko Uršič, Mirko Fili (Tatjana Božič, Franc Peternel)

1989-1990

Milena BREŠAN

Mirjam HVALA

Cvetka JUG

Člani: Marjana Barbič, Slavica Boljat, Denisa Gorjan, Leonarda Jeram, Štefan Keber, Janko Koren, Metod Kos, Edo Kozorog, Venceslav Lapanja, Jože Mežnar, Dragica Obid, Majda Pagon, Valentin Rink, Tomaž Rovšček, Žarko Rovšček, Marija Šavli, Vlado Šorli, Rok Uršič, Davorin Žagar.

Nadz. : Rudi Rauch, Jože Šimon, Zoran Kocić. Razsod.: Marija Puc, Hinko Uršič, Mirko Fili.

1991-1992

Milena BREŠAN

Mirjam HVALA

Cvetka JUG

Člani: Marjana Barbič, Slavica Boljat, Denisa Gorjan, Leonarda Jeram, Štefan Keber, Janko Koren, Metod Kos, Edo Kozorog, Venceslav Lapanja, Jože Mežnar, Dragica Obid, Majda Pagon, Valentin Rink, Tomaž Rovšček, Žarko Rovšček, Marija Šavli, Vlado Šorli, Rok Uršič, Davorin Žagar.

Nadz. : Rudi Rauch, Jože Šimon, Zoran Kocić. Razsod.: Marija Puc, Hinko Uršič, Mirko Fili.

1993-1997

Milena BREŠAN

Mirjam HVALA

Cvetka JUG

Člani: Marjana Barbič ( Valter Černigoj-nad. vol. 1995), Slavica Boljat, Darij Kenda in Tomaž Rovšček, Vladimir Hožič, Leonarda Jeram, Dušan Jug, Valentin Rink, Jože Mežnar, Vlado Šorli, Janko Koren, Metod Kos, Edo Kozorog (Zvonko Lesjak-nad.vol. 1995), Venceslav Lapanja, Dragica Obid, Majda Pagon, Žarko Rovšček, Marija Šavli.

Nadz. : Jože Šimon, Rudi Rauch, Zoran Kocić (Tatjana Božič, Franc Peternel). Razsod.: Marija Puc, Hinko Uršič, Mirko Fili.

1997 - 2001

Milena BREŠAN

Mirjam HVALA

Cvetka JUG

Člani: Slavica Brešan, Valter Černigoj, Vlado Hožič, Mirjam Hvala, Leonarda Jeram, Cvetka Jug, Darij Kenda, Janko Koren, Zvonko Lesjak, Jože Mežnar, Dragica Obid, Majda Pagon, Franc Peternel, Vladimir Rink, Dejan Ristić, Tomaž Rovšček, Žarko Rovšček, Sandra Štrukelj, Vlado Šorli, Mara Vidic

Nadz. : Srečko Brešan, Rudi Rauch, Jože Šimon (Dušan Jug, Tatjana Božič) Razsod.: Slavica Boljat, Tone Bolko, Marija Šavli

2001 - 2005

Milena BREŠAN

Mirjam HVALA

Cvetka JUG

Člani: Slavica Brešan, Valter Černigoj, Andrej Fratnik, Anka Grešovnik, Vlado Hožič, Mirjam Hvala, Leonarda Jeram, Cvetka Jug, Darij Kenda, Rado Kenda, Matija Klanjšček, Valentin Lapanja, Zvonko Lesjak, Jože Mežnar, Dragica Obid, Majda Pagon, Franc Peternel, Vladimir Rink, Žarko Rovšček, Žarko Trušnovec, Mara Vidic.

Nadz. : Srečko Brešan, Rudi Rauch, Jože Šimon (Dušan Jug, Tatjana Božič) Razsod.: Slavica Boljat, Tone Bolko, Marija Šavli

 2005 -2009  Milena Brešan  Cvetka Jug (od 10.3.2007 dalje)  

 Člani: Slavica Brešan, Melita Drol, Andrej Fratnik, Anka Grešovnik, Vlado Hožič, Mirjam, Hvala,
Cvetka Jug, Darij Kenda, Albin Kragelj, Zdravko Lapanja, Ana Leban - do 15.03.2008, Zvonko Lesjak, Jože Mežnar, Dragica Obid, Majda Pagon, Igor Vidrih (do 10.3.2007 Peter Poljanec ), Valentin Rink, Žarko Rovšček, Albin Skočir, Žarko Trušnovec, Mara Vidic, Ljubo Čibej - od 15.03.2008.

Nadzorni odbor: Srečko Brešan, Rudi Rauch, Jože Šimon (namestnika: Tatjana Božič, Dušan Jug) Častno razsodišče: Slavica Boljat, Anton Bolko, Marija Šavli 

2009 -2013  Milena Brešan  Cvetka Jug (od 27.3.2010 dalje) Gizela Kenda 
 Člani: Boljat Slavica, Brešan Slavica, Čibej Ljubo, Drol Melita, Hvala Mirjam, Jug Cvetka, Kenda Darij, Kenda Gizela, Koren Marko (do 27.3.2010 Igor Vidrih), Kos Metod, Lapanja Valentin, Medved Tina, Mežnar Jože, Mlakar Igor, Pagon Majda, Rink Valentin, Rovšček Žarko, Rutar Peter, Trušnovec Žarko, Vidic Mara

Nadzorni odbor: Srečko Brešan, Tatjana Božič, Jože Šimon (namestnika: Vlado Hožič, Dragica Obid) Častno razsodišče: Anton Bolko, Rudi Rauch, Marija Šavli (namestnika: Anka Grešovnik, Dušan Jug) 

2013 -2017 Milena Brešan Peter Rutar (d0 22.4.2014) Mara Vidic (od 22.4.2014) Gizela Kenda
Člani: Boljat Slavica, Brešan Slavica (do 5.3.2016), Brežan Irena, Hvala Mirjam, Jug Cvetka, Gerlič Martin, Kenda Darij, Kenda Gizela, Gruden Marko, Kos Metod (do 5.3.2016), Jana Čarga (od 5.3.2016) Lapanja Valentin (do 22.4.2014), Iztok Kozorog (od 22.4.2014), Medved Tina, Mežnar Jože, Murovec Meta, Pagon Majda, Požin Irena (od 5.3.2016), Rink Valentin, Rovšček Žarko, Rutar Peter, Trušnovec Žarko, Uršič Marko

Nadzorni odbor: Srečko Brešan, Tatjana Božič, Ljubo Čibej
Častno razsodišče: Anton Bolko, Rudi Rauch, Marija Šavli

2017 -2021       Milena Brešan         Mara Vidic               Jolanda Goljevšček Zlodej
Člani: Boljat Slavica, Borovničar Špela, Brežan Irena, Čarga Jana, Gerlič Martin, Hvala Mirjam, Jug Cvetka, Kenda Darij, Kenda Gizela, Kozorog Iztok, Krajnik Sandro, Medved Tina, Mežnar Jože, Mlakar Davorin, Murovec Meta, Pagon Majda, Požin Irena, Rink Valentin, Rovšček Žarko, Trušnovec Žarko, Uršič Marko

Nadzorni odbor: Edo Kozorog, Tatjana Božič, Ljubo Čibej 
Častno razsodišče: Marjan Rodman, Rudi Rauch, Marija Šavli

 

Opombe

* V začetku leta 1971 je predsedništvo prevzel Michelizza. Člani odbora isti.

** Sredi leta 1975 je predsedništvo prevzela Kavčičeva. Člani odbora isti.

Natisni E-naslov