Obvestilo o poravnavi članarine za leto 2017

Člane, ki še niso poravnali članarine za leto 2017, prosimo, naj to storijo čimprej. Zavarovanje začne teči šele z vnosom podatka o poravnavi članarine v evidenco pri PZS. Ob nakupu planinske znamkice lahko posameznik tudi sam aktivira zavarovanje na spletni strani PZS na povezavi: https://clanarina.pzs.si/preveri.php.

Članarino je možno poravnati v pisarni društva vsak četrtek od 17. do 19. ure oz. v trgovini Iglu. Višina članarine ostaja enaka kot lani, več o višini članarine in bonitetah je predstavljeno na spletni strani PZS na povezavi : http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=2 . Z 31. januarjem 2017 so bile ukinjene stare planinske izkaznice s fotografijo člana. Izdelava nove planinske izkaznice traja do sedem dni. Predlagamo, da tisti, ki so doslej uporabljali še staro izkaznico, nabavijo novo, da ne bi prihajalo do zapletov pred odhodom na turo.